Persoonlijke hulpmiddelen

Erkenning van een kind

Sinds 1 april 2018 heeft  de procedure in het kader van de vaderschaps-/meermoederschapserkenning voor ongehuwde koppels fundamenteel verandert.

Elke erkenning zal het voorwerp maken van een administratief dossier bevattende verschillende documenten waarvan, onder andere, de geboorteakten van de bij de erkenning betrokken personen (vader/meemoeder, moeder, kind).

De volledige dossiers zullen de opmaak van een verklaring tot erkenning toestaan en daarna pas de erkenningsakte zelf.

In België zullen de erkenningen enkel kunnen gebeuren voor de Ambtenaar van de Burgerlijke stand van de gemeenten waar de door de erkenning betrokken personen zijn gehuisvest of verblijven (vader/meemoeder, moeder, kind)  of voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats van het kind.

De procedure zal daardoor veel langer zijn.

De erkenningen voor een notaris in België zullen niet meer aanvaardt worden.

Voor verder inlichten, gelieve contact te nemen met de dienst Burgerlijke Stand (etat.civil1170@wb.irisnet.be of 02/674 74 17).

 

Document acties

Uurrooster van de diensten Bevolking en Burgerlijke Stand

 

Openingsuren :
  • Maandag, dinsdag en vrijdag van 08u tot 12u
  • Woensdag van 08u tot 12u en van 14u tot 17u
  • BEVOLKING : donderdag van 8u tot 19u (van 12u tot 14u en van 17u tot 19u : PERMANENTIE*)
  • BEVOLKING : zaterdag van 10u tot 12u : PERMANENTIE* -

(* Permanentie Bevolking: : identiteitskaarten voor Belgen, reispassen, getuigschriften, uittreksels, adresveranderingen)

  • BURGELIJKE STAND : donderdag van 8u tot 12u en van 14u tot 17u

 

Betaling UITSLUITEND PER BANCONTACT

juli en augustus van 8u tot 12u -van maandag tot vrijdag (op zaterdag gesloten). Op donderdag van 7u00 tot 13u.