Persoonlijke hulpmiddelen

Euthanasie

Euthanasie wordt  erkend als het recht van iedere persoon om te kiezen voor het leven of de dood, voor zover hij zich bevindt in de omstandigheden bepaald in de wet.
De wilsverklaring moet worden opgesteld volgens het wettelijk voorgeschreven modelformulier. Het moet worden opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.
Facultatief kan de patiënt ook een of meerdere vertrouwenspersonen aanduiden die de behandelende geneesheer op de hoogte brengen van de wil van de patiënt.
De patiënt kan de wilsverklaring op elk moment intrekken of  aanpassen.
Hoe dan ook wordt de wilsverklaring pas in de praktijk gebracht als de patiënt lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening die het gevolg is van een ongeval of ziekte, als hij niet bij bewustzijn is en als zijn toestand wordt beoordeeld als onomkeerbaar.   
De formulieren kunnen op de dienst Bevolking worden afgehaald. Deze procedure is gratis. De wilsverklaring blijft 5 jaar geldig, de gemeente stuurt geen aanmaning want haar rol blijft beperkt tot het registreren in de gegevensbasis. Wat de weigering van medische zorg betreft, deze kan nog niet wettelijk via alle gemeenten worden geregistreerd.
Meer inlichtingen op website euthanasie

Formulier

Document acties

Uurrooster van de diensten Bevolking en Burgerlijke Stand

 

Openingsuren :
  • Maandag, dinsdag en vrijdag van 08u tot 12u
  • Woensdag van 08u tot 12u en van 14u tot 17u
  • BEVOLKING : donderdag van 8u tot 19u (van 12u tot 14u en van 17u tot 19u : PERMANENTIE*)
  • BEVOLKING : zaterdag van 10u tot 12u : PERMANENTIE* -

(* Permanentie Bevolking: : identiteitskaarten voor Belgen, reispassen, getuigschriften, uittreksels, adresveranderingen)

  • BURGELIJKE STAND : donderdag van 8u tot 12u en van 14u tot 17u

 

Betaling UITSLUITEND PER BANCONTACT

juli en augustus van 8u tot 12u -van maandag tot vrijdag (op zaterdag gesloten). Op donderdag van 7u00 tot 13u.