Persoonlijke hulpmiddelen

Uittreksel uit het Strafregister

Loket 3 (T. 02.674.74.24.66)

 

BETALEN UITSLUITEND PER BANCONTACT

 

Openingsuren :

 • Maandag, dinsdag en vrijdag van 08u00 tot 12u00
 • Woensdag van 08u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 17u00
 • Donderdag van 8u tot 19u (van 12u tot 14u en van 17u tot 19u: permanentie: identiteitskaarten voor Belgen, reispassen, getuigschriften, uittreksels, adresveranderingen en betaling UITSLUIDEND per bancontact. )
 • zaterdag van 10u00 tot 12u00 (permanentie: identiteitskaarten voor Belgen, reispassen, getuigschriften, uittreksels, adresveranderingen en betaling uitsluitend per bancontact)
 • Juli en augustus maandag tot vrijdag van 8u00 tot 12u (op zaterdag gesloten). Op donderdag van 7u00 tot 13u.

 

 

Het uittreksel uit het Strafregister is een document dat eventuele veroordelingen vermeldt. Het is ook bekend als het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden.

De aanvrager moet zich persoonlijk met zijn identiteitskaart aan het loket melden

Elektronisch loket

 

1/ Vraag het uittreksel aan bij uw gemeente

 

 • Als u in België woont of verblijft.
 • Ongeacht of u het uittreksel in België of het buitenland wil gebruiken.

 

Typeformulier

U moet het uittreksel voorleggen aan een derde (bv. uw huidige of toekomstige werkgever, de club of vereniging waarvan u lid bent enz.) en u:

Maak dan bij voorkeur gebruik van  het typeformulier voor het aanvragen van een uittreksel uit het strafregister (DOCX, 26.5 KB).

 • Dit formulier laat u invullen door de werkgever, organisatie, vereniging enz. aan wie u het uittreksel moet afgeven.
 • Leg het ingevulde formulier nadien voor aan het gemeentebestuur van uw woon- of verblijfplaats.

 

Centraal strafregister versus gemeentelijk strafregister

 

Het uittreksel dat uw gemeente aflevert, neemt de vorm aan van ofwel:

 • een uittreksel uit het Centraal Strafregister > 75 % van de gemeenten zijn op dit moment aangesloten;
 • een uittreksel opgemaakt op basis van het gemeentelijk strafregister.

Beide uittreksels zijn  rechtsgeldig (PDF, 814.3 KB).

Vanaf 1 januari 2018 zullen alle Belgische gemeenten aangesloten zijn op het Centraal Strafregister. Klik hier voor meer info.

 

2/ Vraag het uittreksel aan bij de dienst Centraal Strafregister

 

 • Als u geen woon- of verblijfplaats (meer) heeft in België.
 • Gerechtelijke overheden, gelet op de toepassing CJCS.
 • Gemachtigde administratieve instanties (art.593 en 594 Wetboek van strafvordering, KB 19.7.2001 betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister)
 • Rechtspersonen (vennootschappen, vzw’s, …): een persoon gemachtigd om de rechtspersoon te vertegenwoordigen kan het uittreksel aanvragen.
 • Diplomaten.

 

Hoe aanvragen?

 

Per brief of e-mail

FOD Justitie
Centraal Strafregister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
E-mail: strafregister@just.fgov.be (link stuurt een e-mail)

Vermeld op uw aanvraag:

 • uw naam en voornaam
 • uw adres
 • uw geboortedatum en -plaats
 • uw handtekening
 • de reden van uw aanvraag

Voeg ook een kopie van uw identiteitskaart of paspoort bij.
 

Persoonlijk aanmelden aan het loket van de dienst Centraal Strafregister
 

Centraal Strafregister
Waterloolaan 80
1000 Brussel
(open van 9u00 tot 11u30 en van 14u00 tot 15u30)

 

Wie mag het uittreksel vragen ?


Iedere inwoner van de gemeente, hetzij Belg hetzij vreemdeling, mag een uittreksel uit het strafregister aanvragen. Dergelijke aanvragen mogen vanzelfsprekend slechts ingewilligd worden voor zover zij betrekking hebben op de aanvrager zelf.


Aan wie mag het uittreksel afgegeven worden ?

 
Het uittreksel mag enkel afgegeven worden aan de persoon op wie het betrekking heeft en kan, behoudens de hierboven vermelde uitzonderlijke gevallen wat de openbare overheden betreft, nooit rechtstreeks worden afgegeven aan een private organisatie of een particulier die de overlegging ervan eist. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat niets zich verzet tegen de afgifte aan derde personen van uittreksels die betrekking hebben op personen die zich wegens ziekte, gebrekkigheid of afwezigheid in de onmogelijkheid bevinden om zelf een uittreksel aan te vragen of in ontvangst te nemen, voor zover deze derde personen bewijzen dat ze daartoe door de betrokkenen behoorlijk gemachtigd zijn + identiteitskaart van de aanvrager.
 
 

Drie modellen van uittreksels
 

Afhankelijk van de reden, wordt een verschillend model van uittreksel afgeleverd.

 

Meer info

 

 

Kosten 2019: 9,25 € of gratis

 

Bron en meer info www.justitie.belgium.be

Document acties

Uurrooster van de diensten Bevolking en Burgerlijke Stand

 

Openingsuren :
 • Maandag, dinsdag en vrijdag van 08u tot 12u
 • Woensdag van 08u tot 12u en van 14u tot 17u
 • BEVOLKING : donderdag van 8u tot 19u (van 12u tot 14u en van 17u tot 19u : PERMANENTIE*)
 • BEVOLKING : zaterdag van 10u tot 12u : PERMANENTIE* -

(* Permanentie Bevolking: : identiteitskaarten voor Belgen, reispassen, getuigschriften, uittreksels, adresveranderingen)

 • BURGELIJKE STAND : donderdag van 8u tot 12u en van 14u tot 17u

 

Betaling UITSLUITEND PER BANCONTACT

juli en augustus van 8u tot 12u -van maandag tot vrijdag (op zaterdag gesloten). Op donderdag van 7u00 tot 13u.