Persoonlijke hulpmiddelen

Openbare verlichtingsinrichting : Middelburg - Jacht - Prijskampstraat - Dewolfs

De intercommunale belast met de openbare verlichting Sibelga overweegt om tot de volledige vervanging van de openbare verlichtingsinrichting inwijk Middelburg, Jacht, Prijskampstraat, Dewolfs over te gaan.

De nagestreefde doelstellingen zijn de volgende :

  • afschaffing van de kwikgloeilampen overeenkomstig de Europese reglementeringen;
  • energiebesparingen: de vervanging van de openbare verlichtingsinrichting voorziet 35% vermindering van het geïnstalleerd vermogen ten opzichte van de huidige inrichtingen. De nieuwe inrichtingen zullen bovendien een betere verlichtingscomfort garanderen ;
  • landschapsvalorisatie van de wijk door het inplanten van openbare verlichtingsinrichtingen die meer esthetiek (masten van beperkte hoogte en minder sterke witte lampen) bieden, en die beter aangepast zijn aan het karakter van de wijk in vergelijking met de huidige openbare wegverlichting.

 

De investering ten gunste van de wijk, bedraagt ongeveer 250.000 euro.

Sibelga heeft een inplantingsplan voor de openbare verlichtingsinrichting verwezenlijkt. Wij verzoeken u, indien u dit wenst, om deze te raadplegen aan het loket van de gemeentedienst stedenbouw iedere ochtend tussen 9u en 12u of maandag van 17u30 om 20u. Indien u opmerkingen wenst mee te delen betreffende het inplantingsplan, aarzel dan niet om ze uiterlijk voor 5 november 2018 per post, naar het college van burgemeester en schepenen te sturen of via e-mail (stedenbouw1170@wb.irisnet.be).

De vervanging van de openbare verlichtingsinrichting zal in verschillende fasen verlopen vanaf de tweede helft van 2019. Sibelga moet eerst het inplantingsplan tot een goed einde brengen en de inrichtingen bestellen. De betrokken bewoners zullen per post dmv een flyer over het begin van iedere werffase in hun wijk ingelicht worden.

De dienst stedenbouw blijft tot uw beschikking voor elke aanvullende informatie.

 

Document acties