Persoonlijke hulpmiddelen

Groene afvalstoffen

Drie mogelijkheden om de groene afvalstoffen te valoriseren:

  • U wilt composteren? Sluit je aan bij de groepscompost, een initiatief van en door de inwoners onder begeleiding van de Vzw Worms
    Buurtcomposteringen: Bien-Fairestraat nrs. 1-3 • Briljantstraat (terrein rechts van nummer 11) • School La Sapinière: Terhulpsesteenweg  nr. 346 • L. Ernottestraat, tegenover nr. 62 • G. Benoidtlaan, tegenover nr. 25 • Kwartelzang: Kwartellaan (tegenover nr. 20) • hoek van de Gemeentelijke Godshuisstraat en de Karrenberg • tussen de Canna- en de Petuniastraat • hoek Visservangst- en Begoniastraat • Hakbosstraat nr. 9.
  • Tijdens het heel jaar, kunt u op de wekelijkse verzamelen van het Agentschap Brussel-Netheid rekenen. Zij worden alle woensdagen vanaf 13u verwezenlijkt. De afvalstoffen van tuin (tontes, omvang van haag, bladen, bloemen) moeten in de groene zakken gezet worden, die in de supermarkten evenals de andere zakken vuilnisbakken worden verkocht. De takken worden aanvaard als zij in takkenbossen zijn gebonden. De afstamming of de stammen worden niet door deze verzamelen hernomen, maar kunnen aan het gewestelijk containerpark van Ouderghem. aangebracht worden.
  • Elk moment en voor elke groene afvalstof, kunt u zich aan het gewestelijk containerpark  teruggeven. U zult zelfs de spanen van uw hout kunnen gratis terugkrijgen na overgang naar maal. Uren van opening en toegangsvoorwaarden.

 

Document acties