Persoonlijke hulpmiddelen

Stemrecht: buitenlanders schrijf u in!

De volgende gemeenteverkiezingen zullen in oktober 2018 doorgaan. Volgende personen zijn stemgerechtigd: Belgen en buitenlanders die in België verblijven. Hier zijn wel twee voorwaarden aan verbonden: minstens 18 jaar oud zijn en over je burgerlijke en politieke rechten beschikken.

Voorwaarden voor de onderdanen uit een lidstaat van de EU:

  1. Ten laatste op 31/07/2018 in het bevolkingsregister ingeschreven zijn.
  2. Voor 31/07/2018 het formulier voor de inschrijving op de kiezerslijst invullen. Dit formulier kunt u ook gratis afhalen aan de loketten van het gemeentebestuur

U kunt het gedateerd en ondertekend formulier per post terug sturen naar de Dienst Bevolking, Antoine Gilsonplein 1 te 1170 Watermaal-Bosvoorde of het indienen bij loketten 1-2-3-4.

U zult een ontvangstbewijs bekomen van uw aanvraag.

Na aanvaarding van uw aanvraag zult U een document ontvangen welke zal bevestigen dat U inschreven bent op de kiezerslijst.

De burgers uit Europa mogen zich ook op de kandidatenlijst inschrijven. Zij kunnen dus verkozen worden als gemeenteraadslid en zelfs als schepen. Ze kunnen echter niet als burgemeester benoemd worden.

 

Voorwaarden voor de onderdanen uit een land dat niet tot de EU behoort:

  1. Ononderbroken en wettelijk in België hebben verbleven gedurende de 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst.
  2. Op 01/08/2018 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van een Belgische gemeente.
  3. Voor 31/07/2018 het formulier tot inschrijving op de kiezerslijst ingevuld hebben. Dit formulier kunt u ook gratis afhalen aan de loketten van het gemeentebestuur

U kunt het gedateerd en ondertekend formulier per post terug sturen naar de Dienst Bevolking, Antoine Gilsonplein 1 te 1170 Watermaal-Bosvoorde of het indienen bij loketten 1-2-3-4.

U zult een ontvangstbewijs bekomen van uw aanvraag.

Na aanvaarding van uw aanvraag zult U een document ontvangen welke zal bevestigen dat U inschreven bent op de kiezerslijst.

De personen die ingeschreven waren op de kiezerslijst voor de vorige gemeenteverkiezingen moeten hun aanvraag niet opnieuw indienen. Zij worden automatisch opgeroepen.

Document acties