Persoonlijke hulpmiddelen

Europese verkiezingen 2019 : inschrijving van de Europese burgers

Alle burgers van de Europese Unie worden uitgenodigd om deel te nemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement op 26 mei 2019. Meer informatie in de 24 talen van de Europese Unie op de website www.europeanelections.belgium.be.

De personen die al ingeschreven zijn op de kiezerslijst van het Europees Parlement zullen automatisch een oproepingsbrief ontvangen.

De op de kiezerslijst niet ingeschreven burgers die wensen te stemmen in België moeten het inschrijvingsformulier indienen met een kopij van hun verblijfstitel (ten laatste op 28 februari 2019). Deze documenten mogen neergelegd worden op de dienst Burgerzaken, opgestuurd worden per post naar Antoine Gilsonplein, 1 te 1170 Watermaal-Bosvoorde of per mail opgestuurd worden naar bevolking1170@wb1170.brussels .

We hopen op een grote deelname aan deze stemming en tekenen inmiddels, Mevrouw, Mijnheer, met de meeste hoogachting.

Onderdanen van Groot-Brittannië - Brexit : Zolang dat de “Brexit” niet officieel geacteerd werd door de Europese bevoegdheden behouden de Britten de kwaliteit van burger van de Europese Unie. Ze hebben dus het recht om zich in te schrijven als kiezer voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Indien de “Brexit” tussen 1 maart 2019 en vóór 26 mei 2019 moest gebeuren zullen deze personen geschrapt worden van de verkiezingslijsten aangezien ze niet meer voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde van een Staat lid van de Europese Unie.

 

Document acties