Persoonlijke hulpmiddelen

Administratieve boetes

Paul Gilson laan, 1
e-mail : boetes1170@wb1170.brussels

 

Administratieve boetes

De beambten van de dienst Administratieve Boetes houden toezicht op onburgerlijk gedrag en op overtredingen van het algemene politiereglement. De administratieve boetes kunnen tot 350€ voor de meerderjarigen en 125€ voor de minderjarigen oplopen.
Het gaat vooral om de beteugeling van volgende overtredingen: hinder op de openbare weg, het bevuilen van de openbare weg, niet aan de lijn gehouden, hondenpoep, wildplakken, privé bezettingen van de openbare weg zonder toestemming.

 

De gemeenschapswachtdienst

T. : 02/674 74 83 

De dienst van de gemeenschapswachters van Watermaal-Bosvoorde is sinds begin november 2018 opgezet. Hun dagelijkse taak houdt in om rond te trekken op het gemeentelijk grondgebied zodat een actieve en afschrikwekkende aanwezigheid wordt gehandhaaft in de verschillende woonwijken maar ook om er het veiligheidsgevoel van de burgers te verhogen.

De gemeenschapswacht begeeft zich tussen de burgers en bezoekers van de gemeente. Als hij aangesproken wordt, beantwoordt hij hen op een klantgerichte wijze door ze ofwel zelf basisinformatie te geven of door te verwijzen naar de juiste collega.

Ze rapporteren regelmatig hun diverse observaties aan de bevoegde diensten zodat deze in actie kunnen schieten.

Ze sensibiliseren de bevolking zodat deze meer respect vertoont voor de algemene politieverordening en de verkeersregels.

Ze promoveren preventiecampagnes over verschillende thematieken (diefstal, openbare netheid, hondenuitwerpselen…).

Ze mogen ook de veiligheid op sommige evenementen handhaven.

Maak het voor hen aangenaam !

 

 

 

Document acties