Persoonlijke hulpmiddelen

Wij gaan voor nul afval

 

Wij wensen jullie uit te nodigen op de avondvoordracht Objectif Zéro Déchet (Objectief Nul Afval) die de dienst duurzame ontwikkeling voorziet op dinsdag 24 april, te 19 uur in het Espace Paul Delvaux (in bijlage de affiche met betrekking tot deze avond).

Naar aanleiding van de bevraging van de dienst Gezondheid met betrekking tot uw projecten omtrent Gezonde voeding en Duurzame ontwikkeling, weten we dat u eveneens begaan bent met deze thematiek.
 
Op het programma :
De projectie van de Franstalige film « Ma vie zéro déchet » van Donatien Lemaître – een jonge vader die de uitdaging aanging om zijn afvalberg te reduceren tot nul en dit binnen een tijdspanne van 6 maand !
Onze avond zal verdergezet worden met enkele getuigenissen van lokale gezinnen die eveneens begaan zijn met het beperken van hun eigen afvalproductie.
 
Ten einde u te motiveren en u te helpen in deze demarche organiseren wij een reeks ateliers, die u gratis kan bijwonen, rond de thematiek van nul afval (onderhoudsproducten, schoonheidsmiddelen, aanmaak van stoffen tassen,…).  Deze zullen plaatsgrijpen gedurende de maand mei 2018.
Inschrijving zal mogelijk zijn via de gemeentelijke internetsite (hieronder) of gedurende de voornoemde avond.
 
Voor nadere inlichtingen vragen wij u contact op te nemen met de dienst Duurzame ontwikkeling op volgende Email-adres : dddo1170@wb.irisnet.be of op het telefoonnummer : 02/674.75.80.
 
Laat het zeker niet na om dit evenement kenbaar te maken rondom u. De beste afval is deze die niet bestaat !