Persoonlijke hulpmiddelen

Het geheugen van Watermaal-Bosvoorde

In Watermaal-Bosvoorde zijn er meerdere verenigingen die rond geschiedenis werken. Laten we beginnen met Het centrum voor lokale geschiedenis, de gemeentelijke dienst die tot doel heeft alles wat maar enigszins aan de geschiedenis van Watermaal-Bosvoorde raakt te verzamelen, te behouden, naar waarde te schatten en over te dragen. Daarnaast is er de vzw Hisciwab, Histoire et sciences à Watermael-Boitsfort die elke zoektocht over de geschiedenis van de gemeente valoriseert en aanmoedigt. En tot slot, Mémoire Vive, dat het geheugen van het verleden nieuw leven inblaast met video-opnames over de herinneringen en de levensverhalen van onze senioren.
Ontmoeting met Nathalie Trif van Het centrum voor lokale geschiedenis en met Jean-Pierre Carpentier en Henri Ceuppens van Hisciwab.

Hoe is Hisciwab ontstaan?

JP Carpentier: In 1988 maakten wij deel uit van « Sciences et technologies nouvelles », een deelgroep van de Vénerie. Wij hebben er onze eerste tentoonstellingen gehouden. In 1992 wilden wij ons eerder toespitsen op de geschiedenis en hebben we Hisciwab opgericht. De eerste publicatie van ons blaadje «Chroniques de Watermael-Boisfort» verscheen in 1993. Dit jaar vieren wij dus ons twintigjarig bestaan!

Vandaag telt de vzw 300 leden. De harde kern bestaat uit geschiedenisliefhebbers die allen een postkaartverzameling over de meest uiteenlopende onderwerpen bezitten: sport, stedenbouwkunde …  Zij worden omringd door ervaren geschiedkundigen die hun expertise graag met hen delen.

Naast de publicaties organiseert u ook andere activiteiten

H.Ceuppens: Hisciwab publiceert regelmatig geschiedkundige monografieën over de wijken van onze gemeente. Deze documenten zijn rijk aan iconografieën en stedenbouwkundige documenten. Maar wij bezoeken ook de bewoners om hun getuigenissen te verzamelen, wij organiseren conferenties, bezoeken aan tentoonstellingen, uitstappen … We frissen het geheugen van Watermaal-Bosvoorde op!

De oprichting van Het centrum voor lokale geschiedenis was eigenlijk een logisch gevolg van de activiteiten van Hisciwab, of niet?

N. Trif : Het centrum voor lokale geschiedenis werd in 2005 opgericht. De gemeente wenste het verleden te bewaren en partnerschappen tot stand te brengen met de bestaande vereniging Hisciwab, maar ook met de Vénerie, Mémoire Vive…

Wij beschikken over een rijke verzameling zeer gevarieerde documenten: foto’s, postkaarten, boeken, dagbladen, kaarten en plannen … Deze is afkomstig uit privéverzamelingen (zoals het Smeulders- of Francis Michelfonds) of uit openbare collecties. Wij hebben ook schenkingen van particulieren ontvangen en archieven gekocht. In totaal stellen wij 400 kartons archiefmateriaal en meer dan 4000 iconografische documenten ter beschikking van het publiek. Wij krijgen heel regelmatig bezoek van studenten, vorsers, schrijvers … En, uiteraard, ook van de leden van Hisciwab of van bezoekers die gelukkig zijn enkele oude postkaarten te kunnen raadplegen.

 

Maar daar blijft het niet bij, uw missies reiken veel verder!

N. Trif : wij wensen onze archieven via tentoonstellingen te valoriseren. Hisciwab vindt bij ons veel documenten voor hun publicaties. Wij brengen ook een tijdschrift uit, Tilia, wij worden geraadpleegd bij de klasseringsdossiers van het erfgoed en, onlangs ben ik naar Limete gegaan, een gemeente van Kinshasa waarmee wij verbroederd zijn, om hen te helpen bij het klassement van hun archieven.

Wat zijn de lopende projecten?

N. Trif : Het centrum voor lokale geschiedenis werkt momenteel rond twee grote projecten:  een toneelzaal « Le Studio » in Le Logis en de herdenking van de WO 14-18. Er wordt een oproep gedaan aan alle personen die voorwerpen, archieven, brieven, souvenirs bezitten… en bereid zijn deze uit te lenen. Dit soort partnerschap met de burgers is echt van onschatbare waarde!

Het centrum voor lokale geschiedenis (7 Gratèsstraat, Tel/fax : 02.672.77.34, tilia@wb.irisnet.be); op dinsdag van 15:30 uur tot 18.30 uur of woensdag- of vrijdagmorgen na afspraak.

Hisciwab, Marie-Clotildelaan, 6 -T. 02.673.69.06, jpcarpentier@coditel.net
Mémoire Vive : hangt af van de vzw "Vivre chez soi", Weigeliasdreef 36, T. : 02.660.58.71, site: www.memoire-vive.be.

 

 

 

Document acties