Persoonlijke hulpmiddelen

Wijkvergaderingen: het College heeft een open oor voor de bewoners

De wijkvergaderingen zijn momenten van uitwisselingen tussen de bewoners en het College van Burgemeester en Schepenen. Na een kort overzicht van de toekomstige of lopende projecten, krijgen de inwoners het woord. Iedereen is vrij om het onderwerp dat hem nauw aan het hart ligt te bespreken in een gezellige sfeer.

Data van de komende vergaderingen voor de diverse wijken:

  • 10 mei – 20 u in de school Les Cèdres voor Keym en Wiener
  • 23 mei – 20 u op het gemeentelijk containerpark voor Visé – Arkaden – Briljant en Reigerbos
  • 7 juni – 20 u in de school La Futaie voor Futaie – Dries en Van Becelaere
  • 22 juni – 20 u in de school Karrenberg voor Logis & Floréal
  • 13 september– ­ 20 u in de school La Sapinière voor de Bezemshoek
  • 28 september – 20 u in het Hooghuis voor « Bosvoorde-centrum » – Kruisboog – Valkerij en Vorst

 

Info: T. 02.674.75.16 ou informatie1170@wb.irisnet.be.

Notulen van de vergaderingen 2016

Document acties