Persoonlijke hulpmiddelen

Agenda - Gemeenteraad 21 januari 2020

OPENBARE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 21 JANUARI 2020

1 Goedkeuring van het Register van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2019

 

2 Geldigverklaring van de geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling van een gemeenteraadslid.- uitstel van 17/12/2019

 

3 Overheidsopdrachten (van 02/12/2019 tot en met 23/12/2019 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.

 

4 Ter informatie : het actieplan 2020 van de dienst Interne Controle.

 

5 Goedkeuring van de overeenkomst tussen de Gemeente Watermaal-Bosvoorde en de vzw “Sport & Santé” in het kader van de organisatie van de loopsessies “Je cours pour ma forme” vanaf de lente 2020.

 

6 Vastlegging van de individuele bijdragen voor de loopsessies in het kader van “Je cours pour ma forme” die zullen plaatsvinden vanaf de lente 2020.

 

7 Kerkfabriek O.L.V. van Altijddurende Bijstand - Begroting van 2020.

 

8 Interpellatie van de heer Jos Bertrand betreffende de aanpak van armoede en uitsluiting in onze gemeente- uitstel van 17/12/2019

 

9 Interpellatie van Laura Squartini betreffende de publiciteit van de administratie.- uitstel van 17/12/2019

 

10 Mondelinge vraag van Dhr Bertrand betreffende de adviesraad senioren.- uitstel van 17/12/2019

 

11 Mondelinge vraag van Mevr. Sandra Ferretti over de GEN-plaat- uitstel van 17/12/2019

Toelichtingsnota en bijlage.

 


 

Document acties