Persoonlijke hulpmiddelen

17 oktober 2017

1.  Goedkeuring van notulen van de zittingen van 27/06/2017 en 19/09/2017.
 
2.  Overheidsopdrachten (van 05/09/2017 tot en met 26/09/2017) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.
 
3.  Huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad - Wijzigingen.
 
4.  Commissie inzake de toegang van het gemeentelijk blad aan de oppositie - Aanduiding van de leden.
 
5. Wijziging van de bezoldigingsregeling. Tussenkomst in de verplaatsingskosten van de ambtenaren
 
6.  OCMW – Begroting 2017 – Begrotingswijziging nr 5.
 
7. Begrotingswijziging nr. 3 gewone en buitengewone voor het dienstjaar 2017.
 
8.  Kerkfabriek O.L.V. van Altijddurende Bijstand - Begrotingswijzigingen 2017.
 
9.  School "Karrenberg" - Vernieuwing van de speelplaats - Opzegging van de beraadslaging van 27 juni 2017 en Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Toepassing van artikel 234 §1 van de NGW - Artikel : 7221/724-60 - Bedrag : 205.000,00 euros B.T.W. inbegrepen - Budget: 2017.
 
10.  Sint-Clementskerk - Werken in verband met vocht - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Toepassing van artikel 234 §1 van de NGW - Artikel : 790/724-60 - Bedrag : 207.500,00 euros B.T.W. inbegrepen - Budget : 2017.
 
11. Herasfaltering van de gemeentelijke wegen en plaatselijke duurzame herstellingen met gietasfalt - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Toepassing van artikel 234 §1 van de NGW - Artikel : 421/731-60 - Bedrag : 350.000,00 euros B.T.W. inbegrepen - Budget : 2017.
 

12.  Ontwerp “Aartshertogen-Zuid” - Bouw van een medisch huis – Erfpachovereekomst - Principeakkoord.

13. Interpellatie van Mw. Martine PAYFA betreffende het dossier inzake de renovatie van het Keymplein.
 
14. Interpellatie van de heer Philippe DESPREZ betreffende het busplan 2018 : verbinding met de bus 42 van de wijk "Futaie".
 
15. Interpellatie van De Heer Philippe DESPREZ betreffende de milieuvergunning verleend aan een operator voor het plaatsen van 24 GSM-masten in de kerktoren gelegen op 23 Onze-Lieve- Heerbeestjeslaan.
 
16. Interpellatie van Dhr Jos BERTRAND m.b.t. de mogelijkheden en experimenten van intergemeentelijke samenwerking.
 
17. Interpellatie van Dhr Jos BERTRAND betreffende het parkeren in de Ooienstraat en de Pleisterplaatsstraat.
 
18. Interpellatie van Mw Anne SPAAK-JEANMART betreffende de staat van de tennisbanen en van de metaalstructuur van het Sportpark.
 
19. Interpellatie van Dhr Didier Charpentier over de evolutie van de schoolbevolking in de gemeenschappelijke scholen.
 
20. Interpellatie van Dhr. Colson over taaltesten.
 
 
 

Document acties