Persoonlijke hulpmiddelen

19 september 2017

Openbare zitting
 
1.  Goedkeuring van notulen van de zittingen van 27/06/2017, 10/07/2017 en 05/09/2017.
 
2.  Oprichting van een dienst Gemeenschapswachters.
 
3.  Overheidsopdrachten (van 13/06/2017 tot en met 30/06/2017) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.
 
4.  Overheidsopdrachten (van 01/072017 tot en met 31/08/2017) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.
 
5. Uitgaven die vallen onder de gewone begroting (van 04/07/2017 tot en met 29/08/2017) – Mededeling aan de Gemeenteraad van de vastleggingen van de gewone uitgaven krachtens artikel 234 §3 van de NGW.
 
6.  Openbare opdrachten – Overdracht.
 
7.  Uittreding van de Vlaamse gemeenten uit de intercommunale VIVAQUA en voltooiing van het fusieproces door overneming van HYDROBRU door VIVAQUA
 
8.  Wijziging van de bezoldigingsregeling.
 
9.  Gemeentelijk adviesraad voor senioren: samenvatting van 2 gesprektafels van 22 mei 2017 betreffende de mobiliteit.
 
10. Begrotingswijziging nr. 2 betreffende de gewone en buitengewone begroting voor het dienstjaar 2017.
 
11. OCMW – Begroting 2017 – Begrotingswijziging nr 4.
 
12. Kerkfabriek O.L.V. Koningin des Hemels - Begroting van 2018.
 
13.  St-Clemenskerk - Begroting van 2018.
 
14.  St-Hubertuskerk - Begroting van 2018.
 
15.  Overeenkomst tussen de V.Z.W.Sportwaande der Drie Linden en het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde voor het gebruik van de zwembaden door de leerlingen van de gemeentescholen.
 
16.   Kunstenaars vitrine in de Logis – Tijdelijke bezettingsovereenkomst tussen de Gemeente Watermaal-Bosvoorde en de Verhuurderscoöperatieve Le Logis.
 
17.   Bibliotheek Rozenberg- e-boeken met e-reader ontlenen - reglement.
 
18.   Realisatie van een Seniorengids van Watermaal-Bosvoorde - Keuze van de uitgever.
 
19.   Van Becelaerelaan (sectie kruisbooglaan - Hertogendreef) - Heraanleg – Opzegging van de beraadslaging van 27 juni 2017 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 421/731-60 - Bedrag : 750.000,00 euros B.T.W. inbegrepen - Budget: 2017
 
20.   Stadium der Drie Linden - Omnisportzaal en mini-zwembad - Renovatie van de kleedkamers - Goedkeuring verrekening 2 (10.467,03 euros) en bijkomende aanwending (5.447,78 euros) - Artikel : 764/724-60. Budget: 2015 en 2017.
 
21.   Woensdagsmarkt op het Eugène Keymplein – Invoering van een marktreglement.
 
22.   Begrotingswijziging nr. 2 van het Grondbedrijf voor het dienstjaar 2017.
 
23.    Notificatie - Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot toekenning van een toelage van 17.100,00 euro aan de Gemeente Watermaal-Bosvoorde voor het begrotingsjaar 2017.
 
24. Interpellatie gevolgd door een motie van Mijnheer Michel Colson betreffende het agendapunt van de vergadering getiteld : "Uittreding van de Vlaamse gemeenten uit de intercommunale VIVAQUA en voltooiing van het fusieproces door overneming van HYDROBRU door VIVAQUA".
 
25. Interpellatie van Mijnheer Jos Bertrand betreffende de uitgave van een gemeentelijke seniorengids.
 
26. Interpellatie van Mijnheer Jos Bertrand betreffende de verslaggeving van de informatievergadering over het project voor de Sint Hubertuskerk en de opvolging van het project.
 
27. Interpellatie van Mevrouw Sandra Ferretti betreffende het Drohme project .
 
28. Motie voorgesteld door Mijnheer Michel Kutendakana en Mevrouw Martine Payfa betreffende de opvang en verblijf van vluchtelingen.

 

Document acties