Persoonlijke hulpmiddelen

Gemeenteraad - 20 maart 2018

Openbare zitting
 
1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 20.02.2018.
 
2. Vergaderingen te houden tijdens het dienstjaar 2018 - Vivaqua - Afvaardiging van de gemeente.
 
3. Overheidsopdrachten (van 06/02/2018 tot en met 27/02/2018 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.
 
4. GAVS: activiteitenverslag 2017-2018 en Actieplan 2018 -2019
 
5. Oproep tot kandidaatstelling voor toelating tot de stage op 01.07.2018 in een promotie-functie : directeur van de basisschool Le Karrenberg - Nos Petits (vacature).
 
6. Karrenberg school - Herinrichting sanitaire installaties in de speelplaats - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Toepassing van artikel 234 §1 van de NGW - Artikel : 7221/724-60 - Bedrag : 148.400,00 euros B.T.W. inbegrepen - Budget: 2018.
 
7. Motie geïntroduceerd door het College om een groene weg aan te leggen langs de spoorlijn nr 26 tussen DELTA en MOENSBERG
 
8. Toepassing aan de vzw "Atout Projet" van het artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen - Toelage 2018.
 
9. 4-6 Heiligenborre - Heropbouw van 2 woningen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Toepassing van artikel 234 §1 van de NGW - Economische code : 242-01 - Bedrag : 835.964,12 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2018.
 
10. Interpellatie van Mevrouw Anne Spaak-Jeanmart over de evolutie van de cursus filosofie en
burgerschap in de basisscholen van Watermaal-Bosvoorde.

11. Interpellatie van Jos Bertrand betreffende de hervatting van de werken aan het GEN en de opvolging
van de werken door het college.

12. Interpellatie van Martine Payfa betreffende het diversiteitsplan van de gemeente.

13. Interpellatie van Jos Bertrand betreffende de uitvoering van de werken aan de stormbekkens
Bienfairestraat en Begoniastraat.

14. Interpellatie van Jos Bertrand betreffende de invordering van schulden bij burgers en schuldenaars.

15. Interpellatie van Michel Kutendakana betreffende de synthetische sportterreinen gelegen op
sportinfrastructuren van de gemeente Watermaal-Bosvoorde.

16. Interpellatie van Michel Kutendakana betreffende de toekomst van de mobiliteit en het parkeren in de
Giervalkenlaan.

17. Interpellatie van Sandra Ferretti betreffende communicerende elektriciteitsmeters bekend als "smart".
 
 

Document acties