Persoonlijke hulpmiddelen

Gemeenteraad - 21 novembre 2017

Openbare zitting van gemeenteraad - 20u

Toelichtingsnota

Bijlagen

Openbare zitting :

 

 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 17/10/2017.
   
 2. Fusie door overneming van Hydrobru door Vivaqua - verlenging van het vertegenwoordigingsmandaat bij de notarie - BAV HYDROBRU.
   
 3. Overheidsopdrachten (van 03/10/2017 tot en met 31/10/2017) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.
   
 4. OCMW – Begroting 2017 – Begrotingswijziging nr 6.
   
 5. Kerkfabriek O.L.V. van Altijddurende Bijstand - Begroting van 2018.
   
 6. Heilig Kruiskerk - Begroting van 2018.
   
 7. Belasting op het plaatsen van materialen, containers, kabinen, materieel en allerlei voorwerpen op de openbare weg - Reglement - Wijziging
   
 8. Verdeling van de toelagen 2017 ten gunste van de socio-culturele verenigingen. - 15.134,- € artikel 762/332.02
   
 9. Verdeling van de toelagen 2017 ten gunste van Internationaal solidariteit vereniginge en projecten. 7760 € 150/332-02
   
 10. Aankoop nieuwe schoolbus - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 705/743-53 - Bedrag : 255.000,00 euros B.T.W. inbegrepen. Budget: 2018.
   
 11. Van Becelaerelaan (sectie kruisbooglaan - Hertogendreef) - Heraanleg – Opzegging van beraadslaging van 19 september 2017 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 421/731-60 - Bedrag : 750.000,00 euros B.T.W. inbegrepen. - Budget: 2018.
   
 12. Calypso - Bijgebouw - vernieuwing van het dak.
   
 13. Sint-Clementskerk - Werken in verband met vocht – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 790/724-60 - Bedrag : 230.000,00 euros B.T.W. inbegrepen. Budget: 2018
   
 14. Investeringsplan 2016-2017-2018.
   
 15. Stadium der 3 Linden - Installatie van twee padel terreinen in de vaste structuur Calypso.
   
 16. Stadium der 3 Linden - Tribunes - Vernieuwing van de installatie Sanitair Warm Water.
   
 17. Subsidie voor bescheiden wegeninfrastructuurwerken – Goedkeuring van de overeenkomst
   
 18. Interpellatie van Mevrouw Martine Payfa betreffende de aanvraag van een vergunning voor de aanmaak van een retentiebekken onder Tenreuken.
   
 19. Interpellatie van Mijnheer Jos Bertrand betreffende het informatie- en communicatiebeleid van de gemeente.
   
 20. Interpellatie van Mevrouw Dominique Buyens betreffende de toewijzing van standplaatsen op de markt van de Keymplein.
   
 21. Interpellatie van Mevrouw Dominique Buyens betreffende de werken van de Terhulpsesteenweg - het gedeelte Middelburg-Buksboom.
   
 22. Vervanging van een lid van rechtswege van de vzw "La Vénerie, Centre culturel de Watermael-Boitsfort".
   
 23. Vervanging van een lid van rechtswege bij de vzw "Maison des Jeunes".
   
 24. Vervanging van een aangeslote lid van het "Plaatselijke Werkaangelegenheidsagentschap".
   
 25. Interpellatie van Mevrouw Sandra Ferretti betreffende de aanvraag van een BBP van de burgerbeweging van de wijk Aartshertogen.
   
 26. Motie gedeponeerd door Mijnheer Michel Kutendakana betreffende de pensioenen.
   
 27. Mondelinge vraag van Mijnheer Jos Bertrand betreffende de problematiek van het prakeren in de Visé-wijk.
   
 28. Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Payfa betreffende het beheer van de oliobox Aartshertogen.
   
 29. Mondelinge vraag van Mijnheer Michel Kutendakana betreffende de veiligheid en de toegangkelijkheid van het station van Watermaal.

 

 

Document acties