Persoonlijke hulpmiddelen

Gemeenteraad van 19 juni 2018

Gemeenteraad van 19 juni 2018
 
Agenda
Openbare zitting
 
1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 15 mei 2018.
 
2. Uit te brengen advies met betrekking tot de plaatsing en het gebuik van tijdelijke bewakingscamera's gedurende de wedstrijden van de WB 2018. Bijlage 1 - briefwisseling
 
3. Wijziging van de personeelsformatie van het administratief, technisch en werkliendenpersoneel.
 
4. OCMW - Rekening van het dienstjaar 2017 – Goedkeuring.
 
5. Grondbedrijf- Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het dienstjaar 2017. -
 
6. Begrotingswijziging nr 99 voor het dienstjaar 2017. - Bijlage 5
 
7. Jaarrekening over het jaar 2017-Afsluiting. Bijlage 6 - bijlage 7 - bijlage 8 - bijlage 9 - bijlage 10 - bijlage 11 - bijlage 12.
 
8. Opname van het algemeen resultaat van de begrotingswijziging nr. 3 van het dienstjaar 2017 op de begroting van het dienstjaar 2018. - Bijlage 13 - bijlage 14
 
9. Begrotingswijziging nr. 2 buitengewone dienst voor het dienstjaar 2018 - Bijlage 15 - bijlage 16
 
10. Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies – Aanslagjaar 2019.
 
11. Belasting van de gewestelijke fiscale administratie met de heffing, de inkohiering, de inning en de invordering van de gemeentelijke opcentiemen op de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristische logies.
 
12. Verenigde Anglicaanse Kerk “Holy Trinity” - Begroting 2018.
 
13. Verenigde Anglicaanse Kerk - Rekening 2016.
 
14. Verenigde Anglicaanse Kerk - Rekening 2017.
 
15. Kerkfabriek O.L.V. Koningin des Hemels - Rekening van het dienstjaar 2017.
 
16. St-Clemenskerk - Rekening van het dienstjaar 2017.
 
17. St-Hubertuskerk - Rekening van het dienstjaar 2017.
 
18. Heilig Kruiskerk - Rekening van het dienstjaar 2017.
 
19. Retributies voor administratieve diensten verleend aan derden - Reglement - Wijziging.
 
20. Aankoop van een vrachtwagen 6x4 met een kraan - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 421/743-52 - Bedrag : 300.000,00 euros B.T.W. inbegrepen - Budget: 2018.
 
21. Terbeschikkingstelling van vaste vuilnisbakken om gestripte zakken te verminderen - Het reglement in bijlage goed te keuren. - Bijlage 17
 
22. Stadium - Omnisport - Herinrichting van oude cafetaria in dojo - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 764/723-60 - Bedrag : 256.000,00 euros B.T.W. inbegrepen - Budget: 2018.
 
23. Rooilijnsplan van de wegen van de tuinwijk “Le Logis”. Definitieve aanneming.  - Bijlage 18 - bijlage 19 - bijlage 20 - bijlage 21 - bijlage 22
 
24. Leningsconventie betreffende het elektronische verkiezingsmateriaal. - Bijlage 23
 
25. Overeenkomst met betrekking tot het onderhoud van de nieuwe digitale stemapparatuur ten behoeve van het Brussels Hoofdstedelijk gewest. - Bijlage 24
 
26. Reglement betreffende de verkiezingsaanplakking.
 
27. Reglement van inwendig bestuur - Zonder auto mobiel in de stad 2018.
 
28. Interpellatie van Mw Martine PAYFA gevolgd door een steunmotie met betrekking tot de sloop en heropbouw van één van de gebouwen van "La Brise".
 
29. Interpellatie van Mw Martine PAYFA over de renovatie van het opmerkelijk gebouw van CBR.
 
30. Interpellatie van Mw Sandra FERRETTI tegen het overvliegen van Brussel.
 
31. Interpellatie van Dhr Jos BERTRAND betreffende het advies van de gemeente op het ontwerp van beheersplan van het Zonienwoud.
 
32. Interpellatie van Jos Bertrand betrefffende de organisatie van de markten in onze gemeente.
 
33. Interpellatie van Jos Bertrand betreffende de voorbereiding van de viering van de 100ste verjaardag van de tuinwijken - Opvolging
 
34. Interpellatie van Mijnheer Michel KUTENDAKANA betreffende de situatie van de erfpachovereenkomst van een deel van het Keymplein.
 
 
 
 
 

Document acties