Persoonlijke hulpmiddelen

L. Vanderveldestraat: werken en timing

Mevrouw,

Meneer,

Sinds een aantal maanden ondervindt u geluidshinder te wijten aan werken in uw buurt (Lambert Vanderveldestraat en Edouard Olivierstraat). Vivaqua is hier bezig geweest met grote rioleringswerken. Als gevolg hiervan werd geoordeeld dat de Lambert Vanderveldestraat in slechte staat is en werd een herstelling ingepland. Het gedeelte tussen het gemeentelijk technisch centrum en de Ooienstraat werd reeds uitgevoerd en het gedeelte tussen het gemeentelijk technisch centrum en de Visélaan is gepland vanaf nu tot eind juni.

Later, in de loop van september, komt Vivaqua de werken afwerken door middel van toegang tot de riolen via de toegangsschachten. De straat zal niet worden afgesloten, maar het verkeer zal wel beperkt worden.

Ten slotte zal de Lambert Vanderveldestraat volgens de wens van de bewoners worden omgevormd tot een zone 30 voor meer veiligheid voor de gebruikers en voor minder vervuiling en geluidsoverlast. De drie verkeersplateaus die reeds als verkeersremmers aanwezig waren vóór de werken, worden identiek gereconstrueerd, met uitzondering van het verkeersplateau ter hoogte van nr. 58. Dit verkeersplateau zal worden afgezwakt.

Timing van de werken:

  • openbare wegen: tussen eind mei (begin juni) en eind juni
  • werken in de riolen: september (duur: 3 weken)
  • verkeersdrempels: te bepalen (voor eind 2019).

 

Het college van burgemeester en schepenen dankt u voor uw geduld dat nodig blijkt en bleek te zijn tijdens de voorbije maanden om dit werk van lange adem in goede banen te leiden. De Dienst van Openbare Werken blijft te uwer beschikking voor extra informatie betreffende de uitvoering van de werken.

 

Met vriendelijke groet.

Document acties