Persoonlijke hulpmiddelen

MMC op zoek naar meer vrijwillige chauffeurs

MMC van onderlinge hulp speelt in op een groeiende vraag naar vervoersmogelijkheden van « minder mobiele » personen. Iedereen moet zich kunnen verplaatsen, wil men niet geïsoleerd raken. Dit solidaire vervoermiddel zorgt voor dagelijks vervoer dankzij enthousiaste vrijwilligers.  

Gezien de groeiende vraag is de dienst Sociaal leven op zoek naar meer vrijwillige chauffeurs.  

Zin om mee te doen ?

Heeft u af toe een beetje vrije tijd, zelfs maar enkele uren per maand ? Is uw wagen in orde?

Wij bieden een kilometervergoeding aan van 0,34 € / km en een omniumverzekering voor elke rit die u voor de MMC uitvoert.

Dienst Sociaal Leven - MMC, van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 12 uur

T. 02.674.74.24, cmm1170@wb.irisnet.be

Document acties