Persoonlijke hulpmiddelen

Droh!me Melting Park : advies van het college van burgemeester en schepenen

Advies van het college van burgemeester en schepenen na  openbaar onderzoek Droh!me

De Brusselse hoofdstedelijke regering heeft aan VO-Group een concessie toegewezen om diverse activiteiten op de site van de hippodroom van Bosvoorde, gelegen te Ukkel, te ontwikkelen.

Stedenbouwkundige en milieuvergunningen zijn vereist om activiteiten te ontwikkelen op deze site. In dat kader werd er een effectenstudie gerealiseerd door het studie bureau ARIES.

De website van gemeente Ukkel stelt de niet-technische samenvatting ter beschikking; Op dit moment is dit document alleen in het Frans te raadplegen: http://www.ukkel.be/nl/nieuws-1/renbaan-van-bosvoorde-project-drohme-effectenstudie?set_language=nl

stelt de gemeente in overleg met Dro!hme en ARIES een niet-technische samenvatting ter beschikking

Een niet-technische samenvatting is een document met de voornaamste resultaten van de effectenstudie, een synthese van de impact van het project op de omgeving en een voorstelling van de geplande maatregelen om de negatieve gevolgen op het milieu te vermijden, te verminderen en zo mogelijk te verhelpen.

De niet-technische samenvatting is bedoeld om de effectenstudie samen te vatten en te vereenvoudigen zodat ze begrijpelijker wordt voor wie minder vertrouwd is met milieuzaken, zonder overmatige technische details. Bovenal is het document bedoeld voor lezing tijdens het openbaar onderzoek.

Inlichtingen: stedenbouwdienst 

Document acties