Persoonlijke hulpmiddelen

Iets ongewoons op de openbare weg gezien: waar kan je dat te melden?

Problemen op de openbare ruimte

Gat, wegverzakking, beschadigd wegdek of afgesleten wegmarkering gezien? Fix My Street is een mobiel en internetplatform voor de burger waar hij problemen op de openbare weg kan melden. Doe de meldingen op http://fixmystreet.irisnet.be of download de app Fix My Street van de App Store of via Google Play.

U kunt ons ook steeds schrijven (gemeentebestuur Watermaal-Bosvoorde, dienst Openbare Werken, Gilsonplein, 3, 1170 Brussel of een mail sturen naar openbarewerken1170@wb.irisnet.be ), of bellen (02 674 74 08).

Verlichting

Is er een probleem met de verlichting in uw wijk, noteer dan het nummer dat op de paal staat en contacteer Sibelga. U kunt bellen naar nummer 02 274 40 66 of de panne on line op www.sibelga.be melden.

Sluikstorten, overvolle of opengescheurde openbare vuilnisbakken

Openbare netheid is een zaak van iedereen: het agentschap Net Brussel, de gemeente en de inwoners. Iedereen heeft er belang bij dat de regels nageleefd worden. Gebeurt dat niet, verwittig dan zeker de dienst Openbare Netheid !

Kraaien en vossen snuffelen graag in vuilniszakken, met alle gevolgen vandien. Daarom verzoeken wij u om de vuilnis enkel op de voorziene uren buiten te zetten. U kunt overigens een plastieken ton bij de dienst Netheid kopen; deze kost 11 €.

Ziet u ergens een overvolle openbare vuilnisbak, zwerfvuil of een opengescheurde vuilniszak liggen? Stelt u iets vreemds vast? Neem dan contact op met de dienst Netheid op het nummer 02 674 74 36 of stuur een mail naar netheid1170@wb.irisnet.be

Document acties