Persoonlijke hulpmiddelen

Loting van de kiezers die op de voorbereidende lijst van gezworenen worden ingeschreven.

De burgemeester brengt zijn medeburgers ter kennis dat hij, overeenkomstig de artikelen 218, 219 en 220 van het Gerechtelijk Wetboek, op 31 januari 2017, te 14u, op het gemeentehuis, raadzaal, 1ste verdieping, overgaat tot de loting van de kiezers die op de voorbereidende lijst van gezworenen worden ingeschreven.

Proces verbaal der loting

Document acties