Persoonlijke hulpmiddelen

Vervanging van de bomen in Le Logis

Sommige laanbomen, waaronder de prunus op de Berenheide, de Najaden-, de Nymfen en de Silvenlaan verkeren in slechte staat. Jammer genoeg zijn ze aangetast door hout etende zwammen of polyporen wat betekent dat ze op korte termijn tot afsterven gedoemd zijn.

De takken begonnen af te breken en er moest dringend worden ingegrepen. Voor meer veiligheid werd beslist om in een eerste fase van de afgestorven bomen totems te maken met een stamhoogte van ongeveer een meter en om de dode takken in de winter af te zagen.

Momenteel wordt onderzocht of ze kunnen worden vervangen maar daarvoor is een vergunning en toestemming nodig van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.

 

Document acties