Persoonlijke hulpmiddelen

Vijver Tercoignepark : aanwezigheid van cyanobacterieën

Cyanobacteriën zijn beter bekend onder de naam blauwalgen of blauwwieren. Het zijn micro-organismen die op natuurlijke wijze aanwezig zijn in alle vijvers van het Brussels Gewest.

Risico’s

Hun aanwezigheid vormt een probleem als ze in grote hoeveelheden aanwezig zijn. De natuurlijke verspreiding heet ook ‘bloom’ (waterbloesem) en is herkenbaar aan de aanwezigheid van een groenblauwe film op het wateroppervlak.

De concentraties van cyanobacteriën worden dan zo groot dat zij reukhinder veroorzaken en een bedreiging vormen voor de biodiversiteit en de volksgezondheid. De giftige bestanddelen, meestal neurotoxines, die bepaalde soorten afscheiden, kunnen leiden tot ernstige vergiftigingsverschijnselen bij de mens en de dood van bepaalde dieren (vogels, vissen, honden, enz.) Er zijn geen genezende maatregelen.

Aandacht 

Vermijd ieder contact met het water. In geval van contact, zich grondig afspoelen. Verboden de honden te laten drinken en/of zwemmen. Het is ook aangewezen om niet te vissen.

Info : Leefmilieu Brussel, T. 02.775.75.75

Document acties