Notulen van de vergadering van 07 maart 2017

 

Aanwezig : de Heren Olivier DELEUZE en David LEISTERH, waarnemende leden van rechtswege, Mevrouwen Françoise BREBART, Anne-Marie CHAIDRON, Monique LESLAU, Josiane VANDER SMISSEN, Rose WOUTERS, de Heren Jos DEWINT, Thierry JONCKHEERE, Jos STRAUVEN en Paul VAN HEDDEGEM.

Verontschuldigd : Mevrouw Cécile VAN HECKE, waarnemend lid van rechtswege, Mevrouwen Marianne LAUWERS, Annie SEGERS en Jeanne VANDER ROY, de Heren Stany CARBONNELLE en Xavier LEROY

 

1.  Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 13 december 2016

De notulen worden goedgekeurd. De Secretaris zal deze goedgekeurde notulen aan Mevrouw Frédérique Rouge bezorgen met het oog op hun publicatie op de GAVS en CCCA pagina's van de gemeentelijke site.

2.  Project “gespreksgroepen”: een brief werd gestuurd naar de 70 personen, die hun adres bezorgden tijdens het Kerstvieruurtje voor senioren

De leden verheugen zich over de positieve reactie van de senioren op het initiatief van de GAVS genomen tijdens het Kerstvieruurtje.

In de brief gestuurd aan 70 senioren, belooft de GAVS:

We overwegen kleine groepjes te vormen van 8 tot 10 personen. Niet teveel en ook niet te weinig personen ; zo heeft iedereen ruim tijd om te spreken en van gedachten te wisselen met de anderen.

Laten we dat doen op een mooie dag in de lente.

We schrijven u nog, om data voor te stellen.

Om dat te realiseren, is het volgende wenselijk:

  • De organisatie van deze “gezellige discussies” in de lente, zal worden opgenomen als een prioritair punt op de agenda van de volgende vergadering van de GAVS: de statutaire vergadering van 18 april.
  • De uitvoering van deze gezellige discussies (gespreksgroepen) zal des te eenvoudiger zijn, naarmate we kunnen rekenen op de medewerking van het grootste aantal leden, met inbegrip van de nieuwe. Anne-Marie en Paul herhaalden hun belangstelling voor deze bijeenkomsten met de senioren. Ook Jos Dewint, die niet gevraagd heeft zijn mandaat te vernieuwen, bevestigt dat we kunnen rekenen op zijn substantiële steun (als extern vrijwillig “deskundige”). We denken dat Stany, al nauw betrokken, bereid is voor de coördinatie te zorgen.
  • Het lijkt nuttig dat deze gezellige discussies in mei van start zouden gaan.

 

3. Stand van zaken over de artikels voorgesteld door de GAVS aan de “1170”

De Voorzitster stuurde Mevrouw Frédérique Rouge een ontwerp-tekst voor  prioritaire publicatie in de volgende "1170". De tekst dankt de senioren voor hun deelname aan de enquête gehouden tijdens het Kerstvieruurtje, noemt een aantal prioritaire thema's en kondigt aan, dat in de lente gezellige discussies bij een kop koffie zullen plaatsvinden. Iedere senior, of hij/zij antwoordde op de vragenlijst of niet, kan zich inschrijven.

De GAVS vraagt of in dezelfde “1170”, buiten de “stem van de senioren”-rubriek, ook publicatie mogelijk is van de eerder overgemaakte ontwerp-tekst (brief van Daniel) over de informaticalessen voor senioren. De burgemeester zal dat verzoek indienen bij het leescomité, dat hierover zal beslissen.

4.  Stand van zaken over de publicatie van een gemeentelijke gids ter vervanging van het “wit boekje van de senioren”

Het College heeft in principe ingestemd met het realiseren van een gids van de senioren van Watermaal-Bosvoorde, naar het voorbeeld van wat er gebeurt in andere gemeenten. De gecorrigeerde versie van het "wit boekje..." blijft echter behouden op de site.

 

5. Stand van zaken over geplande conferenties: “Hoe zo lang mogelijk thuis blijven wonen?” en “Leven en beleven met senioren, emotioneel en seksueel”

“Leven en beleven met senioren, emotioneel en seksueel”

  • Paul zet de coördinatie van deze conferentie verder, in samenwerking met de dienst Cultuur.
  • De affiche over dit evenement kondigt een film aan (“Et si nous vivions tous ensemble ?” geprojecteerd te 14u30), gevolgd door een vraag en antwoord sessie "zonder taboes", antwoorden geleverd door een klinisch seksuologe van LLN. De affiche nodigt uit voorstellen van vragen in te dienen bij cccawbgavs@wb.irisnet.be of 02.674.74.71
  • Begroting voor de spreekster : 200,00€.

“Hoe zo lang mogelijk thuis blijven wonen?”

  • Josiane zal beginnen met de coördinatie van deze conferentie, in samenwerking met Infor-Homes
  • Josiane zal aan de Voorzitter van het OCMW vragen of hij het evenement wil sponsoren.

 

6.  Vervanging van de leden die hun mandaat niet vernieuwen - hoe zit het met de nieuwkomers?

8 leden hebben een aanvraag voor verlenging van hun mandaat ingediend. 11 andere personen reageerden positief op de oproep tot kandidaatstelling van de Gemeente. De Gemeenteraad van 21 maart zal over de samenstelling van het nieuwe GAVS team beslissen. Het zal zijn eerste statutaire vergadering houden op 18 april om 09:00 uur in de Raadzaal.

 

7.  Afspraak van de volgende statutaire en tussentijdse vergaderingen

In 2017, de dinsdagen

vergadering

plaats

 

 

18 april, om 09:00 uur

Statutair, de eerste met de nieuwe GAVS-ploeg

Raadzaal

 

09 mei, om 09:30 uur

tussentijds

bar van het Hooghuis

 

06 juni, om 09:30 uur

tussentijds

bar van het Hooghuis

 

26 september, om 09:00 uur

statutair

Raadzaal

 

17 oktober, om 09:30 uur

tussentijds

bar van het Hooghuis

 

14 november, om 09:30 uur

tussentijds

bar van het Hooghuis

 

19 december, om 09:00 uur

statutair

Raadzaal

 

           

Ideeën en suggesties van de leden die niet kunnen deelnemen zijn welkom ; stuur ze tijdig per e-mail aan al degenen die deze notulen hebben ontvangen.

8.  Diversen

Plaatsing van banken

Schepen Cécile van Hecke, vroeg via e-mail, de mening van de GAVS over twee voorstellen van plaatsing van banken : begraafplaats en Begoniastraat. De GAVS keurt deze keuzes goed en suggereert ook een bank te plaatsen in de Bosrechterstraat. Zo kan je even op adem komen, wanneer je, via een steiler traject, op weg bent naar een plaats van algemeen belang.

Werkgroep PNR (publieke numerieke ruimte)

Thierry aanvaardt de functie van coördinator van Monique over te nemen. 

De werkgroep zal onderzoeken hoe alle leden van de GAVS doeltreffend kunnen geïnformeerd worden.

« Begroting van de GAVS »

De Burgemeester deelt mee dat, op de begroting van de vzw « WB en plein air », zowat 3.100,00€ kunnen toegewezen worden aan relevante acties van de GAVS.

 

De bijeenkomst wordt afgesloten met een feestelijk drankje in het bijzijn van talrijke leden van het College. De leden ontvangen van de burgemeester het "Watermaal-Bosvoorde spel" ... goed voor leuke en intelligente uurtjes zoals tijdens onze vergaderingen!