Aanplakborden

panneauxaff.jpg

De gemeente heeft net tien aanplakborden voor de inwoners geïnstalleerd. Hun doel: om de sociale cohesie in de wijken te versterken.

U vindt ze op deze plaatsen :

  • Hoek Konijnenwarande/Piepelingen
  • Ingang park E. Olivier/Chantilly
  • Vink (Actiris)
  • Onze Lieveheersbeestjeslaan (school)
  • Dries /Eland
  • Wiener (Calypso)
  • Kolonialelaan (ingang speelplein)
  • Jachtstraat /Prijskampstraat
  • Aartshertogenlaan
  • Ruytinx (parking school restaurant)

 

Het aanplakbord is voorbehouden voor buurtinformatie: wijkfeest, activiteiten die in de buurt plaatsvinden, kat of hond verloren, uitwisseling van goederen of diensten, advertenties, enz. Deze informatie is niet op haar plaats op bestaande grote culturele aanplakborden.

Het reglement zal ook worden aangewezen op het paneel. Een verklarende poster wordt ook aangebracht op de panelen, en een artikel hierover zal worden gepubliceerd in de gemeente krant.

Het aanplakken is toegestaan zonder voorafgaande toestemming aan privépersonen, groepen en verenigingen van inwoners met hun hoofdkwartier in de betrokken wijk, evenals de lokale overheid, om evenementen of actuele informatie gerelateerd aan het leven van de buurt (geen commerciële reclame) aan te kondigen. De inhoud van de weergave kan niet aanzetten tot de consumptie van alcohol, tabak of aantasten van de goede zeden of racistische of xenofoben inhoud presenteren.

De eventuele opkuis (verwijderen van overtollige affiches) zal maandelijks uitgevoerd worden door de dienst Openbare Werken.

Aan u om deze panelen te bestormen! Wij wensen u nuttige uitwisselingen tussen buren !