Economie, tewerkstelling en duurzame consumptie (“economie”)

Dynamische en economische innovatie

  1. Initiatieven ondersteunen (inbreng “Mijn gemeente”, mini-ondernemingen, enz.) gevoerd in het kader van de scholen om de leerlingen van verschillende niveaus bewust te maken van hun economische en sociale omgeving en hun ondernemingszin aan te wakkeren
  1. De handelswijken van de gemeente ondersteunen door bij het Gewest om de hulp van ATRIUM te vragen

 

Tewerkstelling zowel op kwantitatief als op kwalitatief vlak; sociale en solidaire economie

  1. Efficiënte begeleiding verstrekken aan werkzoekenden, door middel van nieuwe dienstverlening (uitgebreide Internettoegang, collectieve opleidingen, enz.) verzekerd door het toekomstige Jobhuis (dat de antenne van ACTIRIS, ALE/PWA en de dienst voor sociaalprofessionele inschakeling van het OCMW omvat)
  2. De sociaal-economische hulpmiddelen bevorderen die bestemd zijn om de werkzoekenden werk aan te bieden

 

Verbruik, toerisme en duurzame financiële transacties

  1. Stimuleren van rechtstreekse aankoop van groenten en fruit bij de producenten (“kleinschalig”), door via de gemeente de Solidaire AankoopGroepen te ondersteunen
  2. De verkoop  van producten afkomstig van duurzame handel aan particulieren stimuleren, zowel in het uitstalraam (winkels), op het menu (HORECA) als tijdens ad hoc evenementen (genre "Ontbijt met producten afkomstig uit duurzame handel")
  3. Het bestaande toeristisch aanbod in Watermaal-Bosvoorde opwaarderen (voornamelijk door thematrajecten uit te werken)
  4. Handelaars en ondernemers sensibiliseren zodat ze duurzame financiële producten in overweging nemen

 

Duurzaam beheer handelszaken en ondernemingen

  1. Handelaars stimuleren om aan gemeenschappelijke compostering te doen
  1. Ondernemingen en handelszaken die een label op het vlak van het leefmilieu ontvangen hebben (label ecodynamische onderneming…) tot hun recht laten komen