Repair Café: : samen en gratis spullen herstellen

Weggooien ?  Zeker niet !


Samen en gratis repareren is het idee van Repair Cafés.

Minder afval,  de burgers voor een duurzaam leven warm maken maar ook voor de sociale cohesie, know-how doorgeven … zijn de doelstellingen van de Repair Cafés die sinds 2013 in onze gemeente actief zijn. Een netwerk van vrijwilligers helpt graag iedereen die iets wil herstellen. Afspraak op volgende data van 14u tot 18u aan het station van Watermaal:

 • 9 augustus
 • 13 september
 • 11 oktober
 • 8 november
 • 13 december

 

Hier volgen de voorgestelde workshops:
-    Naaien ( reparatie en customizering van kleding, een naaimachine leren gebruiken).
-    Informaticamateriaal ( computer en printer, basiskennis voor het gebruiken en installeren van sommige programma’s).
-    Kleine elektrische huishoudapparatuur.
-    Kleine meubelen.
-    Speelgoed en andere nuttige spullen.
-    Fietsen.
-    En voor de kinderen komt er ook een animatie!

Alvorens naar het Repair Café te komen vragen we u kennis te nemen van de huisregels van Repair Cafés en de volgende raadgevingen te lezen. Zo kunt u uw bezoek beter voorbereiden en hebt u meer kans dat de reparatie uitgevoerd wordt.

Oproep op vrijwilligers en vraag naar gereedschap.
Wij zoeken nog vrijwilligers voor het onthaal, reparatiedeskundigen in kleine elektrische huishoudapparatuur, een vertaler (Frans naar Nederlands), een informaticus en een infograficus.
We zijn ook nog op zoek naar gereedschap, klein materiaal in goede staat zowel als boeken en speelgoed voor kinderen.
Indien u dit dit project concreet wenst te steunen, aarzel niet en neem contact op met de organisatoren : T. 02.674.75.80dddo@wb.irisnet.be,Facebook "Repair Café Watermael-Boitsfort"

 


ENKELE ADVIEZEN ALVORENS NAAR HET REPAIR CAFE TE KOMEN

-    Elk voorwerp of kledingstuk moet gereinigd worden alvorens op het Repair Café  voor herstelling te worden gebracht. Een vuil voorwerp wordt niet hersteld.
-    Er worden geen afspraken gemaakt en geen enkele herstelling wordt aan huis gemaakt.
-    Onze vrijwilligers geven geen waarborg op de met hun hulp uitgevoerde reparaties.
-    Controleer steeds de waarborgperiode van de te herstellen voorwerpen. Vaak is er een waarborg van 2 jaar. Indien u voorwerpen laat herstellen die nog onder de waarborg vallen, vervalt deze waarborg.
-    Maak thuis eerst enkele eenvoudige tests met uw stuk of defect voorwerp: batterijen, lichtampuls, snoeren, verstopte buizen, enz...
-    Als u het defect onderdeel al geïdentificeerd heeft, koop dan het vervangstuk in een speciaalzaak want wij beheren geen stock.
-    Tracht via websites of hulpforums zoalsI fix it te weten of andere mensen hetzelfde probleem hebben.
-    Sommige toestellen, voorwerpen zijn gewoon niet te herstellen.
 

 

HUISREGELS IN HET REPAIR CAFE

 • De activiteiten in het Repair Café worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen.
 • Reparaties worden zo veel mogelijk uitgevoerd door de bezoekers zelf, zo nodig met hulp van de reparatiedeskundigen.
 • Noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of -instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten in het Repair Café.
 • Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
 • Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicaties dient apart te worden betaald.
 • Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.
 • De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.
 • De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.
 • De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
 • De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.
 • Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.