Gerechtelijke maatregelen

Contact:  Claire Quevrin: T. 02/674.75.23 - T. 02.674.75.24
Ministerstraat 3
1170 B.
email: semja@wb1170.brussels

Deze dienst begeleidt minderjarigen en meerderjarigen bij het uitvoeren van dienstverlening of alternatieve straffen die hen werden opgelegd.

Omdat een positieve werkervaring in een professionele omgeving kan bijdragen tot het herstel van het zelfbeeld van degene die het werk van algemeen nut uitvoert en hem ertoe kan aanzetten om (opnieuw) een betere sociaalprofessionele positie in te kunnen nemen, maakt de dienst voor de omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen gebruik van « dienstverlening » om degene die dat werk uitvoert ertoe aan te zetten na te denken over de gevolgen van zijn daden, zowel voor het slachtoffer als hemzelf. Hem wordt daarmee ook de gelegenheid geboden om zich (opnieuw) aan te passen aan de norm.

 

Gerechtelijke maatregelen