Gelijke kansen en diversiteit

Het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde hecht veel belang aan diversiteit en gelijke kansen.

Er bestaan tal van initiatieven met betrekking tot :

  • de gelijkheid tussen vrouwen en mannen,
  • de bestrijding van gendergerelateerd geweld,
  • de bestrijding van discriminatie van LGBTQI+-personen,
  • de bestrijding van racisme,
  • de inclusie van personen met een handicap.

Op elk van deze gebieden is het de bedoeling bewustmakingsacties voor de Brusselse bevolking op te zetten om de ongelijke stereotypen te bestrijden die nog steeds sterk aanwezig zijn in onze samenleving.