België onder de oostenrijkse Habsburgers

BELGIE ONDER DE OOSTENRIJKSE HABSBURGERS

Tijdens de achttiende eeuw takelt het Jachthuis van Bosvoorde langzaam af en dit terwijl het dorp in volle expansie is. De keurvorst van Beieren is meer generaal en politicus dan jager. Tijdens de Spaanse Successieoorlog, is Frankrijk zijn bondgenoot. De villa wordt verwaarloosd en geraakt vervolgens helemaal in onbruik. In 1738 wordt een speciale ordonnantie uitgevaardigd die de misbruiken van de bevolking van Bosvoorde aan banden moet leggen. Maar het lot besliste anders : rond 1745 probeerde de Regie der Domeinen de villa te laten herstellen om haar nadien in 1776 uiteindelijk af te breken. De niet verkochte materialen werden voor de onderbouw van de vijver gebruikt. Het Hooghuis werd echter hersteld.

Onder de heerschappij van Karel VI (1713-1740) begunstigden de bouw van de Terhulpsesteenweg en het verval van het Jachthuis een snelle ontwikkeling van Bosvoorde. Men verleent aan de jagers de vergunning om de terreinen van het domein te verhuren of te verkopen. De ontbossingswerken op de hellingen van de Woluwe en op het plateau dat Bosvoorde en Watermaal scheidt (Drie Linden, Kruisbooglaan) nemen toe. Door de bevolkingstoename vraagt het Aartsbisdom van Mechelen in 1787 toestemming om de parochie van Watermaal naar Bosvoorde over te plaatsen. Door het koor naar achteren te plaatsen en door zijbeuken bij te bouwen, wordt de kapel vergroot. Watermaal telt op dat ogenblik 345 bewoners en Bosvoorde al 1.278. Alhoewel Karel van Lotharingen (1748-1780) een vurig jager is, wordt Bosvoorde onder zijn bewind en door toedoen van de jacht verlaten : hij laat namelijk een paviljoen in Tervuren bouwen dat hij vaak bezoekt. Het is vanuit Tervuren of vanuit Brussel dat hij aan de jachtpartijen , die nog in het woud georganiseerd worden, deelneemt.
De opvolgers van Karel van Lotharingen, Hertog Albrecht van Saksen-Teschen en Aartshertogin Maria-Christina (1780-1788) , verblijven bij voorkeur in hun nieuwe residentie in Laken en al snel wordt de jacht, alhoewel in het begin begunstigd, door de revolutie van 1789 verdrongen om zelfs tijdens de laatste jaren van de Oostenrijkse bezetting in de vergeethoek te geraken. Het jaar 1789 kondigt het begin aan van een onrustige periode voor ons landje. De Brabantse Revolutie zet de bewoners van Bosvoorde ertoe aan zich met de bevolking van Elsene en Ukkel te verenigen om samen de achterhoede van de generaal van Alton, bij het verlaten van Brussel aan te vallen. En als in 1792, het Franse leger voor het woud opdaagt en in het offensief gaat tegen het zich terugtrekkende Oostenrijkse leger , nemen de bewoners van Bosvoorde, Rode, Boondael en Watermaal de wapens op om de doorgang door het woud te verdedigen.