Place aux enfants

Elke 3de zaterdag van oktober : Place aux Enfants.

"Place aux Enfants" (Roefeldag) is een leuke en educatieve dag voor kinderen, tussen 8 en 12 jaar, om van hen bewuste burgers te maken. Op deze dag zullen vaak ontoegankelijke plaatsen speciaal voor hen toegankelijk worden en hen toelaten om de dagelijkse realiteit van de volwassenen in hun buurt, hun stad, hun regio te ontdekken.

De jeugddienst is altijd op zoek naar vrijwilligers om de kinderen te begeleiden en te begeleiden tijdens deze dag (bezoeken, uitstapjes, pauzes, enz.).

Geïnteresseerd?

Dienst Jeugd,
Jacques Wienerdreef 1-3-5 ,
T. 02.674.75.22.