Wanneer moet u uw vuilniszakken buiten zetten?

Vanaf 15 mei is het sorteren van voedselafval in Brussel verplicht en worden de ophalingen gereorganiseerd.

Enkele regels voor de ophalingen:

  • Gebruik enkel de zakken met de vermelding "Bruxelles-Propreté";
  • Uw zak mag niet zwaarder zijn dan 15 kg;
  • scherp afval moet goed verpakt zijn om snijwonden aan uzelf en aan de ophaalploegen te vermijden;
  • respecteer de ophaaldagen van de zakken.

Wanneer moet u uw zakken buiten zetten? Raadpleeg hier de nieuwe ophaalkalender

Hoe uw afval sorteren en recycleren? Sorteren en recyclen vn uw afval