Renovatiewerken in de Visserijstraat

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft, in overleg met de gemeente Oudergem, beslist om de Visserijstraat grondig te renoveren. Gezien de ouderdom van de riolering en de zeer slechte staat van de openbare weg is het noodzakelijk dat dit snel gebeurt. Dit zal het comfort voor de omwonenden aanzienlijk verbeteren.

Het gehele project zal worden gecoördineerd door het overheidsbedrijf Vivaqua, dat de omwonenden nauwgezet op de hoogte zal houden van de voortgang van de werken. 

Vivaqua is van plan alle werken uit te voeren in een periode van ongeveer 300 opeenvolgende werkdagen en ze tegen eind 2023 te voltooien, eventuele onvoorziene gebeurtenissen, slechte weersomstandigheden en verlof niet meegerekend. De werkzaamheden beginnen op 5 september.

Ze zullen in verschillende fasen worden uitgevoerd:

  • tussenkomst van de nutsbedrijven (water, elektriciteit, openbare verlichting, telecommunicatie);
  • renovatie van de riolering;
  • stabilisatie en herbestrating van de weg; 
  • herstelling van de voetpaden.

Om het goede verloop van de werken te waarborgen, zal de doorgang van voertuigen verboden zijn op de Visserijstraat. Samen met de diensten voor Mobiliteit van de twee gemeenten, de politie en het Gewest is een omleidingsplan bestudeerd (zie ommezijde) om het verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

Een voorsignalisatie zal worden geïnstalleerd op het Leonardkruispunt. 

Bus 17 zal niet meer in de Visserijstraat kunnen rijden en zal tijdelijk worden omgeleid via de Briljantstraat en de Charles Michielslaan.

Bewegwijzeringsplan

Wij zijn ons ervan bewust dat de gebruikers van de Visserijstraat zich bij het begin van de werken aan deze nieuwe situatie zullen moeten aanpassen en wij zullen erop blijven toezien dat dit in de best mogelijke omstandigheden gebeurt. Zodra de werken voltooid zijn, zullen de omwonenden kunnen profiteren van een vernieuwd rioleringssysteem, een herstelde rijweg en herstelde voetpaden.