Verslag 2017

De ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen bevat de verplichting voor de gemeente om een jaarverslag bekend te maken.

Dit laatste bevat:

  • een gedetailleerd overzicht van de bezoldigingen, de voordelen van alle aard en alle representatiekosten die aan haar openbare mandatarissen toegekend zijn ;
  • een lijst met alle reizen waaraan iedere openbare mandataris in het kader van de uitoefening van zijn functies heeft deelgenomen;
  • een inventaris van alle overheidsopdrachten die de gemeente of de in artikel 2 bedoelde instelling toegewezen heeft, met vermelding, per opdracht, van de begunstigden en de vastgelegde bedragen, ongeacht of de opdracht met of zonder bevoegheidsdelegatie toegewezen is.

 

Vanaf 2017 moet de aanwezigheid van de mandatarissen aan de vergaderingen ook vermeld worden in dit verslag

Dit verslag is hier beschikbaar (jaar 2017)  :

Naar toepassing van de motie goedgekeurd op 18/04/2017 door de gemeenteraad, heeft de gemeente Watermaal-Bosvoorde beslist verder te gaan en de volgende documenten ook te publiceren :