Agenda - Gemeenteraad 23/02/2021

Vanwege de gezondheidscrisis en om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, zal de gemeenteraadszitting van 23/02/2021 virtueel plaatshebben (Politieverordening)

De vergadering wordt op Facebook live uitgezonden.

Agenda - Openbare zitting

 1. Goedkeuring van het Register van de Gemeenteraadszitting van 19 januari 2021.

 2. Mondelinge vraag van de heer Alexandre DERMINE over de actie Boatamo.- uitstel van 19/01/2021

 3. Mededeling over de stand van zaken met betrekking tot de Covid-19-epidemie vanuit gemeentelijk oogpunt

 4. Overheidsopdrachten (van 04/01/2021 tot en met 01/02/2021 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.

 5. Oprichting van een nieuwe gemeentelijke VZW " Kringloop en Relocalisatie " om het project van de toekomstige recyclagefabriek te verwelkomen.

 6. Overeenkomst tussen de gemeente en de vzw « Kringloop en Relocalisatie ».

 7. Aanduiding van de 16 volwaardige leden van het vzw "Kringloop en Relocalisatie ".

 8. Overeenkomst tussen de gemeente Watermaal-Bosvoorde en Irsiteam vzw

 9. Opvang vrije tijd - buitenschoolse opvang : Programma van de Lokale Jeugdcoördinatie 2020 - 2025

 10. Toepassing aan de vzw "Atout Projet" van het artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen - Toelage 2021.

 11. Toepassing op de "Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Watermaal-Bosvoorde» van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen – Subsidie 2021.

 12. Toepassing op de V.Z.W. "Kringloop en Relocalisatie" van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen - Subsidie 2021.

 13. Toepassing op de V.Z.W. "La Vénerie, centre culturel francophone de Watermael-Boitsfort" van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen - Subsidie 2021.

 14. Toepassing op de V.Z.W "Sportwarande der Drie Linden" van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen - Subsidie 2021.

 15. Toepassing op de V.Z.W. " Vereniging voor Handelsbevordering van Watermaal-Bosvoorde" van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen - Subsidie 2021.

 16. Toepassing op de V.Z.W. "Vivre Chez Soi" van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen - Subsidie 2021.

 17. Toepassing op de V.Z.W. "Wabo" van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen - Subsidie 2021.

 18.  Toepassing op de V.Z.W. « Maison des Jeunes de Watermael-Boitsfort » van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen - Subsidie 2021.

 19. Toepassing op de V.Z.W. "Leven te Watermaal-Bosvoorde" van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen - Subsidie 2021.

 20. Onderhandse verkoop van de ondergrond van de 2 handelsruimten (nr. 11 en 12) gelegen aan Keymplein 58.

 21. Onderhandse verkoop van de ondergrond van de 28 parkeerplaatsen (nr. 10, 11, 16, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 81, 82, 83, 100, 103, 105, 106) gelegen aan -2 van de parkeergarage van het Keymplein.

 22.  Onderhandse verkoop van de ondergrond van de 5 parkeerplaatsen (nr. 73, 84, 85, 86 en 101) gelegen aan -2 van de parkeergarage van het Keymplein.

 23.  Onderhandse verkoop van de ondergrond van de 2 parkeerplaatsen (nr. 7 en 8) gelegen aan -2 van de parkeergarage van het Keymplein.

 24. Onderhandse verkoop van de ondergrond van 1 parkeerplaats (nr.9) gelegen aan -2 van de parkeergarage van het Keymplein.

 25. Onderhandse verkoop van de ondergrond van 1 parkeerplaats (nr.12) gelegen aan -2 van de parkeergarage van het Keymplein.

 26. Onderhandse verkoop van de ondergrond van 1 parkeerplaats (nr.13) gelegen aan -2 van de parkeergarage van het Keymplein.

 27. Onderhandse verkoop van de ondergrond van 1 parkeerplaats (nr.14) gelegen aan -2 van de parkeergarage van het Keymplein.

 28. Onderhandse verkoop van de ondergrond van 1 parkeerplaats (nr.28) gelegen aan -2 van de parkeergarage van het Keymplein.

 29. Onderhandse verkoop van de ondergrond van 1 parkeerplaats (nr.43) gelegen aan -2 van de parkeergarage van het Keymplein.

 30. Onderhandse verkoop van de ondergrond van de 2 parkeerplaatsen (nr. 65 en 66) gelegen aan -2 van de parkeergarage van het Keymplein.

 31. Onderhandse verkoop van de ondergrond van 1 parkeerplaats (nr.75) gelegen aan -2 van de parkeergarage van het Keymplein.

 32. Onderhandse verkoop van de ondergrond van de 2 parkeerplaatsen (nr. 78 en 79) gelegen aan -2 van de parkeergarage van het Keymplein.

 33. Onderhandse verkoop van de ondergrond van 1 parkeerplaats (nr.80) gelegen aan -1 van de parkeergarage van het Keymplein.

 34. Onderhandse verkoop van de ondergrond van 1 parkeerplaats (nr.81) gelegen aan -1 van de parkeergarage van het Keymplein.

 35. Onderhandse verkoop van de ondergrond van 1 parkeerplaats (nr.89) gelegen aan -2 van de parkeergarage van het Keymplein.

 36. Onderhandse verkoop van de ondergrond van 1 parkeerplaats (nr.90) gelegen aan -2 van de parkeergarage van het Keymplein.

 37. Onderhandse verkoop van de ondergrond van 1 parkeerplaats (nr.96) gelegen aan -2 van de parkeergarage van het Keymplein.

 38. Onderhandse verkoop van de ondergrond van 1 parkeerplaats (nr.97) gelegen aan -2 van de parkeergarage van het Keymplein.

 39. Onderhandse verkoop van de ondergrond van 1 parkeerplaats (nr.98) gelegen aan -2 van de parkeergarage van het Keymplein.

 40. Onderhandse verkoop van de ondergrond van 1 parkeerplaats (nr.99) gelegen aan -2 van de parkeergarage van het Keymplein.

 41. Onderhandse verkoop van de ondergrond van 1 parkeerplaats (nr.102) gelegen aan -2 van de parkeergarage van het Keymplein.

 42. Onderhandse verkoop van de ondergrond van 1 parkeerplaats (nr.104) gelegen aan -2 van de parkeergarage van het Keymplein.

 43. Onderhandse verkoop van de ondergrond van de 2 parkeerplaatsen (nr. 107 en 109) gelegen aan -2 van de parkeergarage van hetKeymplein.

 44. Belasting op de tweede verblijfplaatsen - Reglement - Wijziging.

 45. P.O.B. Rozenberg – Nieuw Addendum bij het convenant voor de aansluiting van de POB Rozenberg tot het “Brussels Netwerk Openbare Bibliotheken (BruNO)”.

 46. Interpellatie van Dhr Victor WIARD over de digitale aanplakborden die "illegaal" zijn geïnstalleerd op de Ijsvogellaan, de Briljantstraat en de Waterwildlaan

 47. Interpellatie van Dhr Martin CASIER - Watermaal-Bosvoorde, de grote vergeten in het regionale vaccinatiebeleid.

 48. Interpellatie van Dhr Jos BERTRAND mbt de revitalisatie van het Keymplein.

 49. Interpellatie van Dhr Jos BERTRAND betreffende de opvolging van de participatieprojecten 2020.

 50. Interpellatie van Dhr Victor WIARD betreffende het gebrek aan vaccinatiecentrum in het zuid-oosten van Brussel.

 51. Interpellatie van Mevr. Florence LEPOIVRE betreffende het onthaal van dakloze mensen.

 52. Interpellatie van Mevr. Françoise LEPOIVRE betreffende de heropening van de Horecazaken.

 53. Interpellatie van Laura Squartini over het ontbreken van een vaccinatiecentrum in de buurt van Watermaal-Bosvoorde, gevolgd door een motie.