Bulletin met schriftelijke vragen en antwoorden

De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijke vragen te stellen. Deze vragen en de antwoorden verschijnen in het Bulletin met vragen en antwoorden.

 

Volgens de nieuwe gemeentewet (artikel 84 bis) hebben de gemeenteraadsleden het recht om aan het College van Burgemeester en Schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
Het huishoudelijk reglement bepaalt de voorwaarden waaronder dit recht wordt uitgeoefend.

De mondelinge vragen worden op het einde van de openbare zitting behandeld. Deze vragen worden in het register van de openbare zitting van de gemeenteraad vermelden.

In tegenstelling tot mondelinge vragen worden geschreven vragen niet behandeld tijdens een zitting van de gemeenteraad. De procedure is volledig schriftelijk. Het antwoord van het College wordt aan het lid van de Gemeenteraad, in de maand van de ontvangst, behalve in juli en augustus, meegedeeld.

Bulletin met schriftelijke vragen en antwoorden 2024

Bulletin met schriftelijke vragen en antwoorden 2023

Bulletin met schriftelijke vragen en antwoorden 2022

Bulletin met schriftelijke vragen en antwoorden 2021

Bulletin met schriftelijke vragen en antwoorden 2020

Bulletin met schriftelijke vragen en antwoorden 2019