17.09.2013 - campagne "Fairtradegemeente"

Motie van de Gemeenteraad betreffende de campagne "Fairtradegemeente"

De Gemeenteraad,

 
Gezien de lokale agenda 21 van de gemeente Watermaal-Bosvoorde, aangenomen door de Gemeenteraad in de zitting van 16 maart 2010, en in het bijzonder de acties 25 “Leerlingen (kinderdagverblijven, scholen…) sensibiliseren voor de weldaden van een “duurzame” voeding, zowel vanuit het oogpunt van haar dieettroeven, als voor de bijdrage die ze levert voor het verminderen van transport, voor eerlijke handel of de bescherming van de biodiversiteit”, 52  “De ontwikkeling aanmoedigen van rechtstreekse aankopen van fruit en groenten bij de producenten (“korte circuits”), via steun aan de Solidaire Aankoopgroepen in de gemeente” en 53 “De verkoop aan particulieren bevorderen van producten afkomstig van eerlijke handel, zowel in de etalage (winkels) als op menukaarten (HoReCa) als tijdens geschikte evenementen (type “ontbijten met fairtradeproducten”) evenals het good governance principe onder punt 5.2 ”Seizoenproducten gebruiken en voorrang geven aan eerlijke en duurzame handel tijdens gemeentelijke evenementen en recepties”;
 
Gezien de “FairTradeGemeente” campagne die werd gelanceerd door een platform van niet-gouvernementele organisaties die actief zijn in het domein van de internationale solidariteit;  
 
Overwegende dat de gemeente als overheid de opdracht heeft om aan elke arbeider, hier en elders, een fatsoenlijk inkomen en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden te garanderen, maar ook de taak heeft om de productie- en consumptiesystemen te steunen die het milieu en de natuurlijke rijkdommen behouden voor de toekomstige generaties;
 
Overwegende dat eerlijke en duurzame handel deze sociale, economische en ecologische garanties biedt;
 
Overwegende dat deze campagne bedoeld is om te sensibiliseren voor eerlijke handel en om de consumptie van fairtradeproducten op lokale schaal aan te moedigen en zodoende de arme producenten in landen in het Zuiden te steunen;
 
Overwegende dat een op 13 juni 2013 georganiseerde informatieavond heeft kunnen aantonen dat de bevolking en de verenigingswereld belangstelling hebben voor deze kwestie;
 
Overwegende dat de campagne een participatief en solidair proces impliceert dat de politieke verantwoordelijken, de verenigingswereld, de handelaars, de ondernemingen, de schoolinstellingen, enz. mobiliseert,
 
Inderdaad overwegende dat de campagne gebaseerd is op de volgende 6 criteria:
 

1. Gemeentelijke overheid

 
De Gemeenteraad stemt deze resolutie voor eerlijke handel waarin hij de deelname van de gemeente aan de campagne kenbaar maakt. Hij verbindt het gemeentebestuur ertoe om koffie en nog minstens een ander fairtradeproduct te consumeren, zowel voor zijn interne noden als voor de evenementen die het voor publieke doelstellingen organiseert.
 
2. Winkels en Horeca
 
De winkels en etablissementen gevestigd op het grondgebied van de gemeente bieden minstens twee fairtradeproducten aan hun klanten aan en maken duidelijk zichtbaar  hun deelname aan de campagne kenbaar. 
 
3. Ondernemingen, organisaties en scholen
 
Ondernemingen, instellingen, organisaties, verenigingen en scholen van de gemeente bieden op regelmatige basis minstens twee fairtradeproducten aan hun werknemers, hun publiek of hun leerlingen aan. Ze communiceren over hun deelname aan de campagne.
 
4. Communicatie en sensibilisatie
 
De gemeente communiceert regelmatig in de lokale media en via eigen kanalen over haar deelname aan de campagne. Per jaar organiseert ze minstens een actie om het groot publiek voor eerlijke handel te sensibiliseren.
 
5. Stuurcomité
 
Er wordt een veelzijdig stuurcomité opgericht dat representatief is voor de lokale actoren. Dit comité neemt en coördineert initiatieven die er voor de voortgang van de campagne nodig zijn; het garandeert het engagement van de gemeente op lange termijn en het leidt de gemeente naar het bekomen van de titel.
 
6. Lokale en duurzame landbouwproducten
 
Omdat ook de landbouwers van bij ons meetellen, steunt de gemeente een nieuw initiatief ten gunste van de consumptie van lokale en duurzame landbouwproducten. Dit initiatief is permanent of het wordt op zijn minst jaarlijks opnieuw georganiseerd wanneer het om een evenement gaat; het moet in de media worden bekendgemaakt.
 
Overwegende dat er al tal van initiatieven in Watermaal-Bosvoorde zijn die in de doelstellingen van de campagne passen (geëngageerde handelaars, jonge wereldwinkels in de middelbare scholen, het gebruik van fairtradeproducten in de verenigingswereld en in het gemeentebestuur, het bestaan van GAC, van GAS en moestuinoppervlakten om de plaatselijke consumptie en de korte circuits te bevorderen, enz…);
 
Overwegende dat het desondanks aangewezen is om deze dynamiek intensiever te maken door er een groter aantal actoren bij te betrekken en door de communicatie rond deze initiatieven te verbeteren;
 
op voorstel van het schepencollege, aangespoord door een groep inwoners, heeft beslist om zich aan te sluiten bij de “FairTradeGemeente” campagne.