18.09.2018 - voor de afschaffing van de bus 42 in de Onze-Lieve-Heerbeestjeslaan

De Gemeenteraad,
Gelet op de verklaring van algemene politiek van de Regio Brussel-Hoofdstad 2014-2018, met betrekking tot de mobiliteit en het openbaar vervoer:
Gelet op het nieuwe Bus plan project gepresenteerd op 19 oktober 2015 door de Minister van mobiliteit;
Gelet op het advies uitgebracht door de Gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde op 16 februari 2016, onder voorbehoud van de te verwezenlijken aanpassingen, aan het profiel van de Onze-Lieve-Heersbeestjeslaan;
Gezien de interpellaties van Gemeenteraadsleden op het project van het leidend bus plan van MIVB en zijn gevolgen voor de bussen doorgang in de Onze-Lieve-Heersbeestjeslaan, op 14 maart 2014, 24 februari 2015,15 december 2015,17 oktober 2017 en 17 april 2018;
Gezien de goedkeuring door de Regering van de Regio Brussel-Hoofdstad op 23 maart 2018;
Overwegende dat de ontwikkeling van het openbaar vervoer belangrijk is voor de diensten die het aan de burgers bewijst voor zover de ferme wil bestaat om de verkeersopstoppingen, de milieuverontreiniging, de stress, de geluidshinder en de onveiligheid te verminderen;
Overwegende dat een bus lijn die deze route heeft gebruikt, verschillende jaren geleden de MIVB heeft overtuigd om het bus traject op dit wegennet op te geven, ten gevolge van de accumulatie van terugkerende incidenten in verband met een ongeschikte inplanting;
Overwegende dat de renovatie van de Onze-Lieve-Heersbeestjeslaan, in juni 2011 beëindigd, het wegennet smaller heeft gemaakt dan het was voordien;
Overwegende dat de werkzaamheden op de tram lijn 94 het autoverkeer ertoe hebben aangezet om de laan als vervangingsroute te gebruiken;
Overwegende dat het kruisen van twee bussen nu onmogelijk is gemaakt op het gehele traject van dit wegennet;
Overwegende dat het ontwerptraject van bus 42 slechts één halte voorziet op de Onze-Lieve-Heersbeestjeslaan en de wijk al beroep kan doen op de haltes "Onze-Lieve-Heersbeestjes" (Terhulpsesteenweg) en "Futaie" (Boondaalsesteenweg);
Overwegende dat de herinrichting in verband met de bussen passage het parking aanbod in de laan zal verminderen;
Overwegende dat de bussen doorgang het risico meebrengt het parkeren te verstoren dat zich tot de aangrenzende straten zou kunnen uitbreiden;
Overwegende dat de bussen doorgang schade kan veroorzaken aan de geparkeerde auto's op het wegennet zoals momenteel ingericht;
Overwegend de bediening van de wijk door de tram 94 (haltes Onze-Lieve-Heersbeestjes en Boondaal), de bus 41 (haltes Futaie, Dries en Bien Faire) en de stations van Boondaal en Bosvoorde; en overwegende dat de MIVB de verplaatsing onderzoekt van de halte "Onze-Lieve-Heersbeestjes" van de tram 94 naar de hippodroom;
Overwegende dat het advies van de gemeenteraad over het busplan vraagt om de verlenging van bus 42 tot aan Heiligenborre om op die wijze ook de Bezemhoek beter aan te sluiten op het openbaar vervoer;
Overwegende dat, ondanks een fietsen markering op de bodem, een fietspad geen enkele veiligheid meer biedt voor de talrijke fietsers die het gebruiken;
Overwegend de problemen van verkeer en verkeersopstoppingen in de afstapzone ter hoogte van de lagere school;
Overwegende dat de inzet in zone 30 van de laan, vandaag gewijzigd door het schaven van de snelheidsbreker, geen grote snelheid verhoging van het auto en bus verkeer in de weg staat;
  • DRINGT AAN op een snelle uitvoering van het vernieuwde busplan dat een verbetering van het openbaar vervoersaanbod in de gemeente moet betekenen;
  • BESLUIT :
- om zich tegen de terugkomst van een bussen lijn te verzetten in de Onze-Lieve-Heersbeestjeslaan;
- om zich ook uit te spreken tegen de mogelijke verplaatsing van de halte "Onze-Lieve-Heersbeestjes" (Terhulpsesteenweg) van tram 94 en vraagt om de huidige halte te behouden;
  • HERHAALT zijn verzoek, conform aan het advies van de gemeenteraad van 16 februari 2016, om lijn 42 te verlengen tot aan Heiligenborre;
  • BELAST het College van de Burgemeester en Schepenen om huidige motie te verzenden naar de Minister-President van de Regio, de Minister van de Mobiliteit, de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de MIVB en aan zijn algemene Beheerder, opdat alle alternatieve oplossingen worden dringend onderzocht om een gemeenschappelijk nabijheidsvervoer te garanderen, in overleg met de bewoners.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
25 stemmers : 18 positieve stemmen, 7 negatieve stemmen.
Nee : Olivier Deleuze, Anne Depuydt, Tristan Roberti, Benoît Thielemans, Cathy Clerbaux, Hugo Périlleux-Sanchez, Odile Bury.