21.05.2019 - Motie over de actieve strijd tegen het gebruik van wegwerpplastiek in verschillende overheidsdiensten en op het grondgebied van de gemeente

De Gemeenteraad,
Gezien de verschillende verplichtingen van België in overeenstemming met de richtlijnen, regelgeving en besluiten van de Europese Unie aangenomen ter uitvoering van de verplichtingen van internationaal recht zoals het Raamverdrag van de Verenigde Naties, over de klimatologische veranderingen ondertekend in New York, op 9 mei 1992, het Protocol van Kyoto aan het Raamverdrag van de Verenigde Naties over klimatologische veranderingen, ondertekend in Kyoto, op 11 december 1997;
Gelet op de Overeenkomst van Parijs, ondertekend in Parijs op 12 december 2015 op de 21ste Conferentie van de Partijen (COP) op het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties over de klimatologische veranderingen op basis waarvan de ondertekende Staten, waarvan België, zich ertoe hebben verbonden om de stijging van de gemiddelde temperatuur van de planeet duidelijk onder de 2 graden te houden ten opzichte van de pre-industriële niveau's en om de gevoerde actie voort te zetten om de stijging van de temperatuur te beperken tot 1,5 graad op pre-industriële niveau’s;
Gelet op het goedgekeurde voorstel van het Europees Parlement op 24 oktober 2018 om de verkoop op de markt van de Europese Unie vóór 2021 te verbieden, van plastic wegwerp producten door bevordering van preventie en het hergebruiken van producten die het mogelijk maken om belangrijke CO2 besparingen en kostbare grondstoffen te verwezenlijken [1];  
Gezien de interparlementaire resolutie inzake het klimaat die op 9 november 2018 door het Brusselse regionale Parlement werd aangenomen, dat de federale, de regionale en de deelstaat regeringen vraagt om de richtlijnen van een transversale actie op klimatologisch gebied te leggen en de nadruk op de Europese doelstellingen voor 2030 over het verminderen van de broeikasgassen en om nog ambitieuzer te zijn dan de voorgenomen vermindering van 40% door de overeenkomsten van Parijs;
Gezien het vijfde Beleidsplan van de Hulpbronnen en de Afvalstoffen door de Regering van Brussel Regio goedgekeurd, op 15 november 2018 [2], begeleid door de beschikking van 14 juni 2012 betreffende de afvalstoffen en de beschikking van 18 maart 2004 betreffende de evaluatie van de weerslagen van bepaalde plannen en programma's op het milieu;
Gezien de talrijke commerciële en associatieve actoren die in Watermaal-Bosvoorde al losse voeding voorstellen of alternatieven voor de plastic verpakkingen;
Gezien de inspanningen van talrijke organisatoren van events op het grondgebied van Watermaal-Bosvoorde om herbruikbare bekers (via aankoop of verhuur) spontaan of op uitnodiging van de gemeente te gebruiken;
Gezien de verplichting van de gemeente in de beweging nul afvalstof via:
 • De organisatie van de avond van 24 april 2018 met projectie en debat;
 • De organisatie van 20 ateliers gegeven door plaatselijke actoren voor de inwoners in mei, juni, oktober en november 2018;
 • De deelname aan de campagne Zero Waste Belgium die handelaars aanmoedigt om containers van klanten te aanvaarden;
 • 15 actielijnen aan de gemeenteactoren voorgesteld om zich voor te bereiden om aan het Handvest duurzaam Event van Brussel Milieu te antwoorden;
 • De deelname van de actoren van buitenschools aan het netwerk Bubble en de organisatie van een atelier van verandering van de afvalstof;
 • Eerbetoon aan inwoners geëngageerd in een methode nul afvalstof in de 1170;
Overwegend de talrijke verslagen die van de wetenschappelijke en academische milieus uitgaan betreffende de onomkeerbare risico's, die onze planeet bij gebrek aan snelle acties, waarvan voornamelijk het speciale verslag van 6 oktober 2018 van de intergouvernementele experten over de evolutie van het klimaat (IPCC) op de gevolgen van een hogere planetaire opwarming dan 1,5 °C ten opzichte van de pre-industriële niveau's en de samenhangende profielen van evolutie van de wereldemissie van broeikasgassen oploopt;
Overwegend de constante groei van de wereldproductie van kunststoffen (348 miljoen ton in 2017), en dat de Europese vraag naar plastic jaarlijks 49 miljoen ton vertegenwoordigt, waar bij meerderheid 40% tot verpakking van de dagelijkse consumptie producten dient; 
Overwegende dat de plastic wegwerpproducten meer dan 70% van de vervuiling van de zee vertegenwoordigen, wat tot een constant verslechten en alarm van de oceanische biotopen leidt, dat door de zonnestraling, de plastic micro afvalstoffen de emissie van broeikasgassen (methaan en éthyleen) creëren, die actief tot de klimatologische opwarming bijdragen;
Overwegende dat de globale productie van bio plastic (bio afbreekbaar voornamelijk geheel of gedeeltelijk vervaardigd vanaf hernieuwbare natuurlijke componenten, en afbreekbaar) landbouwgronden gebruikt voor andere doelen dan voeding, die vooral de ontbossing in de zuiderse landen veroorzaken, en kunnen daarom geen duurzaam alternatief vertegenwoordigen;
Overwegend de maatregelen door de huidige Brusselse regionale regering getroffen om voornamelijk de strootjes in plastic te verbieden, en het gebruik van plasticwegwerp zakken (sinds 1 september 2017 voor de kassa zakken, en 1 september 2018 voor alle andere zakken bestemt voor de verpakking van goederen);
Overwegend het verzoek gericht tot de autoriteiten, om op snelle en ambitieuze wijze voor het klimaat te handelen, dat elke donderdag sinds enkele weken door talrijke Belgische leerlingen en studenten wordt geuit, geïnspireerd door de beweging « Youth for Climate » geïnitieerd tot internationaal niveau door de Zweedse jonge vrouw Greta Thunberg op COP24;
Overwegend de massieve aanwezigheid van Belgische burgers aan de manifestaties van « Claim for the climate » op 2 december 2018 en « Rise for the climate » op 27 januari 2019; 
Overwegende dat deze burger initiatieven verdienen erkend te worden door alle verkozen mandatarissen;
Overwegende dat België, als stichtend lid van de Europese Unie, en pionier rol en voorbeeld op zich moet nemen inzake milieubescherming en het recht op een gezond milieu en kwaliteit op de wereldscène, Europees en nationaal;
De Gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde vraagt:
Aan de federale regering:
 • om het aangenomen voorstel van het Europees Parlement op 24 oktober 2018 te ondersteunen, om vóór 2021 de verkoop op de markt van de Europese Unie van plastic wegwerp producten te verbieden
 • om zich bij de « Paris Proof Coalition » van de 8 meest ambitieuze Europese landen te voegen die voor een directe stijging Europese doelstellingen van vermindering van de broeikasgassen tegen het jaar 2030 pleiten;
Aan de regering van de Federatie Wallonië-Brussel :
 • om de pedagogische initiatieven voort te zetten betreffende de vermindering van wegwerp plastic producten in de scholen, teneinde de leerlingen in hun ambitie te ondersteunen om bewuste, opgeleide en verantwoordelijke actoren tegenover deze primordiale inzet van de 21e eeuw te zijn;
Aan de regering van de Brusselse Regio:
 • om de toepassing van het Brusselse Plan van Hulpbronnen en Afvalbeheer voor de periode 2019-2023 te waarborgen met de strategische benadering en de prioriteiten van het regionale beleid betreffende de hulpbronnen-afval, en om zijn stimuleringsbeleid van verandering van de praktijken van gezinsconsumptie voort te zetten en ze stimuleren naar de nul-afval;
 • om de geplastificeerde verpakkingen van reclame en gratis papier publicaties te verbieden, zoals dat in de Waalse Regio werd gedaan;
Aan het college van de Burgemeester en Schepenen van de gemeente Watermaal-Bosvoorde:
 • om de pedagogische initiatieven te stimuleren betreffende de vermindering van wegwerp plastic producten;
 • om bij de vernieuwing van elk Overheidscontract de keus van alternatieven aan het wegwerp-plastic voort te zetten;
 • om de mutualisatie van het beschikbaar herbruikbare materiaal binnen de gemeente en bij de economische en associatieve actoren van de gemeente te organiseren;
 • om de bewustmakingsacties bij de bevolking en de handel voort te zetten, bijvoorbeeld door de oprichting en de promotie van de label die het gedrag ‘nul afvalstof’ valoriseert zoals aanzetten tot het gebruik van karaffen water in de restaurants en de promotie voort te zetten van herbruikbare potten bij voedselaankopen;
 • om op zijn grondgebied de verdeling van geplastificeerde reclame kaarten te verbieden;
 • om de marktkramers en handelaars ertoe aan te zetten geen wegwerp-plastic zakken te gebruiken en om het gebruik van herbruikbare zakken te ondersteunen, gratis door de gemeente geleverd.
Deze motie zal overgemaakt worden aan de Eerste Minister, aan de Federale Minister van Energie, van Milieu en duurzame Ontwikkeling, aan de Minister van onderwijs binnen de Federatie Wallonië-Brussel, aan de Minister-President van de Brusselse Regio, aan de Brusselse Minister van Leefmilieu, aan de Conferentie van de Brusselse Burgemeesters en het college van de Burgemeester en Schepenen van de gemeente Watermaal-Bosvoorde".