21.01.2014 - Werkgroep “Herdenkingen” van de gemeenteraad

Motie betreffende de resultaten van de werkgroep “Herdenkingen” van de gemeenteraad.

De Gemeenteraad,
Gezien de interpellatie van 21 mei 2013 met betrekking tot de herdenkingen van het eind van de oorlogen 14-18 en 40-45 en het voorstel om een werkgroep op te richten samengesteld uit een vertegenwoordiger per politieke groep vertegenwoordigd in de gemeenteraad, meerderheid en oppositie door elkaar;
Overwegende dat de waarden van vrede, verdraagzaamheid, respect, samenwerking en solidariteit gemeenschappelijke waarden zijn die ons verenigen rond de herinnering van de mannen en vrouwen die voor de vrijheid en voor hun land hebben gestreden.

Verslag aangaande de activiteit van deze werkgroep,

  1. Overwegende dat ondanks het grote aantal acties en activiteiten in de scholen van de gemeente op het thema van beide wereldoorlogen, de gemeente herdenkingen van 8 mei en 11 november niet veel volk lokken en dat een verband kan worden gelegd tussen het eind van de tweede wereldoorlog en de verklaring van Robert Schumann van 9 mei 1950, aanvang van de oprichting van de Europese Unie;
  2. Overwegende dat de verschillende regeringen van het land het eeuwfeest van de grote oorlog 14-18 organiseren en dat Brussel-Hoofdstedelijk Gewest een oproep gedaan heeft op projecten met afsluiting op 27 januari 2014;
  3. Overwegende dat de werkgroep op 28 augustus, op 23 oktober en 6 november is bijeengekomen;
  4. Overwegende dat deze werkgroep op 9 oktober een vergadering heeft belegd met de belanghebbenden, uit de sector onderwijs, cultuur, bibliotheken, van - organisaties van oud-strijders, krijgsgevangenen en weerstanders, alsook vertegenwoordigers van het Gemeentecollege en andere belanghebbenden;
  5. Overwegende de talrijke acties al opgesteld door de verschillende deelnemers-;
  6. Overwegende dat op deze vergadering van 9 oktober zich een consensus rond de organisatie van een event heeft afgetekend - op 8 mei 2015 - dat de hele gemeente zal samenbrengen, voornamelijk de kinderen van de scholen van WB (alle netwerken samen door elkaar, Nederlandstalig en Franstalig, officieel, vrij en particulier) -; en waarvan de omvang zal afhangen van de fondsen en subsidies die buiten de gemeentebegroting worden opgehaald
  7. Overwegende dat bij deze vergadering een lijst werd gemaakt door de vertegenwoordigers van de verenigingen en de aanwezige organisaties met een reeks initiatieven en ideeën zoals een inventaris van de personaliteiten van de gemeente die een rol hebben gespeeld in het verzet en de bevrijding van het land, de inzameling van getuigenissen, de implementatie van een herdenkingsroute in de gemeente, de bezoeken aan historische sites, de organisatie van tentoonstellingen - de creatie van geschreven en audiovisuele producties, evenals een uitwisseling met Chantilly.

BESLIST
1. Feliciteert de talrijke actoren (scholen, verenigingen en personaliteiten) van de gemeente die al zijn toegewijd om de herdenking van de wreedheden in verband met de oorlog en de waarden verbonden aan de vrijheid, de democratie, de solidariteit, - de verdraagzaamheid en het respect voor anderen, evenals de menselijke capaciteit om zich te verzetten en deze waarden te verdedigen-,

2. Steunt het voorstel van de werkgroep om een herdenkingshoogtepunt voor de hele gemeente te organiseren, in een activiteit die namelijk de scholen en de associatieve wereld ter gelegenheid van de herdenking van beide oorlogen en de oprichting van de Europese Unie mobiliseert, weldra 65 jaar geleden

3. Vraagt aan de werkgroep om zich in begeleiding Comité te veranderen om het proces te animeren en de noodzakelijke energie te mobiliseren voor de goede organisatie van het event van 8 mei 2015 -,

4. Verzoekt alle verantwoordelijken van de culturele centra en de scholen van de gemeente, alle netwerken door elkaar genomen, om zich bij deze manifestatie te voegen en om dat op een actieve wijze in de programmering van hun cultureel seizoen 2014-2015 of hun leerplan 2014-2015 te voorzien; · 

5. Vraagt het College om de vereiste infrastructuren voor de implementatie van de manifestatie van 8 mei 2015 ter beschikking te stellen;

6. Vraagt het College - om continu de gemeentekrant 1170 te valoriseren, evenals in - communicatie werktuigen waarover het beschikt, de initiatieven die in Watermaal-Bosvoorde in verband met deze herdenkingen zullen genomen worden.
 
7. Vraagt eveneens aan het College een steun in de ontwikkeling van het project dat in antwoord op verzoek aan de project oproep van het Brussel-Hoofdstedelijk Gewest moet overhandigd worden;
 
8. Moedigt de burgers aan - om aan deze herdenkingen en hun succes deel te nemen, - voornamelijk door elk historisch materiaal toe te vertrouwen dat zou kunnen bijdragen tot een beter inzicht in de dramatische periodes van 14-18 en 40-45, voor nog beter onze „Geheugen plicht “ te assumeren.