23.02.2021 - Motie over het ontbreken van een vaccinatiecentrum in de buurt van Watermaal-Bosvoorde

De Gemeenteraad,

Gezien de resolutie van 2018 over de oprichting van een Brusselse coördinatie voor het vaccinatiebeleid,
Gezien de door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie vastgestelde strategie inzake vaccinatie tegen COVID-19 in het Brusselse Gewest (COCOM-AM-EV48.7877),

Overwegende dat de gemeenten bij de beheersing van deze pandemie in de frontlinie staan en alles in het werk moeten stellen om de toegang tot de ter bestrijding van covid 19 ingevoerde maatregelen te waarborgen.

Evenals het verstrekken van maskers aan de bevolking is het van essentieel belang te zorgen voor voldoende toegang tot vaccinatie en het vertrouwen van de burger te behouden.

Aangezien het 10de centrum in Ukkel met het openbaar vervoer op 45 minuten van het Keymplein en het Wienerplein ligt, waarbij meer dan 2 en 3 keer moet worden overgestapt of 1 uur en 3 keer moet worden overgestapt vanaf de Bezemhoek. Dit wordt beschouwd als noch redelijk, noch aanvaardbaar.

Overwegende dat een ernstig voorstel om een gebouw ter beschikking te stellen, de Beaulieulaan, is gedaan door de gemeente Oudergem met de financiële deelneming van onze gemeente.

Gezien het feit dat dit voorstel niet is overgenomen en dit, zonder rechtvaardiging.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is van plan om op zijn grondgebied tien vaccinatiecentra te openen, waarvan er zich geen enkele in het zuidoosten van Brussel bevindt, en a fortiori op het grondgebied van Watermaal-Bosvoorde,
Het vervoer van personen met beperkte mobiliteit en senioren naar de centra van Ukkel of Sint-Pieters-Woluwe zou zeer duur zijn
Aangezien deze twee centra hun deuren niet voor de maand april zullen openen,

 

VRAAGT

het Gewest om zijn standpunt te herzien en een vaccinatiecentrum op te richten in een perimeter dichter bij Watermaal-Bosvoorde.

een brief van die strekking aan de minister van Volksgezondheid op te stellen.