Verklaring van overlijden

Elk overlijden vereist een aantal administratieve stappen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar het overlijden plaatsvond.

Overlijdensakte

Reglement van de begraafplaats

Tarief

Model plaatje

Akte van overlijden

Vergunningsaanvragen (pdf om te downloaden):

 • Concessie volle grond 15 jaar 1 lichaam: pdf
 • Concessie volle grond 15 jaar 2 lichamen: pdf
 • Concessie volle grond 50 jaar 1 lichaam: pdf
 • Concessie volle grond 50 jaar 2 lichamen: pdf
 • Concessie volle grond 50 jaar 3 lichamen: pdf
 • Concessie columbarium 15 jaar 1 urne: pdf
 • Concessie columbarium 15 jaar 2 urnen: pdf
 • Concessie columbarium 50 jaar 1 urne: pdf
 • Concessie columbarium 50 jaar 2 urnen: pdf
 • Concessie columbarium 50 jaar 3 urnen: pdf
 • Concessie urnekelder  15 jaar 1 urne: pdf
 • Concessie urnekelder  15 jaar 2 urnen: pdf
 • Concessie urnekelder  50 jaar  1 urne: pdf
 • Concessie urnekelder  50 jaar  2 urnen: pdf
 • Concessie urnekelder  50 jaar 3 urnen: pdf
 • Concessie grafkelder  50 jaar 2 vakken: pdf
 • Concessie grafkelder  50 jaar 3 vakken: pdf
 • Concessie grafkelder  50 jaar 4 vakken: pdf
 • Concessie crypte 50 jaar 1 cel: pdf
 • Concessie crypte 50 jaar 3 cellen: pdf
 • Concessie plaatje 15 jaar: pdf
 • Concessie plaatje 50 jaar: pdf
 

Ter herinnering: het is noodzakelijk dat alle originele documenten op de dienst ingediend worden (model IIIC, medisch attest van de arts die het overlijden heeft bevestigd, verzoek om aankoop van een concessie, medisch attest van de dokter-verificateur, volmacht, verzoek om crematie, enz.).

Meer informatie ? burger.stand@wb1170.brussels - T. 02.674.74.15