Uittreksel van akten van burgelijke Stand

Een uittreksel van de akten van Burgerlijke Stand is een gecertificeerde kopie van de akte (geboorte, huwelijk, overlijden, erkenning, nationaliteit)
of het vonnis (echtscheiding, adoptie of afstammingsvonnis) overgeschreven in de registers van de Burgerlijke stand.

Sinds de inwerkingtreding van het Centraal digitaal register van Akten van Burgerlijke Stand op 31 maart 2019, kan elke kopie van een akte van Belgische burgerlijke stand in om het even welke gemeente van België gevraagd worden. 

Hoe aanvragen?

Vereiste documenten

  • Identiteitsbewijs (+ volmacht en kopie van het identiteitsbewijs van de betrokken persoon als de aanvraag door een derde wordt gedaan)

Kosten : gratis voor de inwoners - 10,50 € voor de niet-inwoners

Voor aanvullende informatie, neem een contact online afspraakplanning voor de dienst Burgerlijke Stand via Irisbox : klik op online afspraakplanning en als het niet mogelijk is, neem telefonisch contact op met de dienst Burgerlijke stand : T. 02.674.74.15.