Nederlandse scholen

Rijksbasisschool De Bloeiende Kerselaar 

L. Vander Swaelmenlaan, 25 - T. 02.673.25.06 -
www.debloeiendekerselaar.be/

Sint Josefschool

Jagersveld, 5 - T. 02.673.88.68
www.sintjozefsschoolbosvoorde.be

Vrij gemengde school, dewemelweide

L. Wienerlaan, 5  - T. 02.660.87.91
www.dewemelweide.be/

N.B. : Het gemeentebestuur organiseert geen gemeentelijk nederlandstalig onderwijs.
Voor franstalige onderwijs (zie pagina FR).