Bomen inventarisatie

Of ze nu in de tuin of op straat staan, bomen verfraaien onze wijken, dragen bij aan de verbetering van ons milieu en spelen een belangrijke rol in de kwaliteit van de lucht die we inademen. De dienst Groene Ruimten zorgt er dagelijks voor en plant nieuwe bomen, maar het is essentieel om een langetermijnvisie te hanteren om de veerkracht van onze bomen te versterken in het licht van de klimatologische uitdagingen.

Daarom heeft de Gemeente een inventaris opgemaakt van de bomen langs haar wegen. Hier vindt u meer informatie:

Bomen inventarisatie

Experts in het beheer van stedelijke bomen hebben onze straten doorkruist om een persoonlijke diagnose op te stellen. Elke boom werd geolokaliseerd en de fytosanitaire toestand en het risico werden geanalyseerd. Dankzij deze proactieve aanpak kunnen we anticiperen op potentiële problemen en preventieve in plaats van curatieve maatregelen nemen, waarbij we rekening houden met stedenbouwkundige beperkingen zoals indeling en beschikbare ruimte.

Zieke bomen of bomen die beter in de gaten gehouden moeten worden, zijn geïdentificeerd en worden nu door de betreffende gemeentelijke diensten verzorgd. Deze inventarisatie levert niet alleen aanzienlijke besparingen op doordat er minder gekapt en gesnoeid hoeft te worden, maar is ook een waardevol instrument voor de planning en bewaking van ons bomenerfgoed.

In totaal hebben we meer dan 5.000 bomen langs de weg geteld, behorend tot 57 verschillende geslachten. De grootste is een 32 meter hoge Italiaanse zwarte populier op het Square de la Frégate. De grootste, met een omtrek van bijna 7 meter, is een schietwilg in de Avenue du Martin Pêcheur.

Van nu af aan heeft elk van deze bomen zijn eigen "identiteitskaart", die essentiële informatie bevat zoals zijn identificatie, geolocatie, afmetingen, gezondheidstoestand, de kwaliteit van de bodem en de omgeving, zijn belevingswaarde en een schatting van de hoeveelheid koolstof die hij opslaat.

Meer info? Dients Leefmilieu - leefmilieu@wb1170.bussels - 02.674.75.78

Photo_Arbre_1.jpg  Photo_Arbre_2.jpg