Ruisinfo: regionale portaal

In een stad vormen activiteiten en vervoer belangrijke bronnen van geluid. De uitdaging bestaat erin om dit dynamisme compatibel te maken met een gezonde en kwaliteitsvolle geluidsomgeving.

Het regionale Ruisinfo portaal stelt u in staat om :

  • inzicht te verwerven in de verschillende geluidsbronnen
  • de actoren die kunnen interveniëren, te identificeren en in het bijzonder de contactgegevens van bemiddelaars te vinden
  • geluidshinder melden via een beveiligd online formulier
  • op de hoogte te zijn van de procedures die moeten worden gevolgd in geval van een aanhoudend probleem
  • geluidsmaatregelen aan te vragen, als de wetgeving daarin voorziet

Om een klacht in te dienen in geval van een geluidsprobleem, de verschillende procedures afhankelijk van het type overlast. Bezoek dus het regionale RuisInfo portaal  legt de toepasselijke wetgeving uiteen en verwijst u door naar het juiste klachtenformulier.