Openbaar onderzoek: ontwerp voor classificatie van hydrografisch netwerk

Openbaar onderzoek van 24 november tot 24 december 2023

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actualiseert de cartografie van zijn rijk hydrografisch netwerk.

Het doel? Alle gewestelijke rivieren, beken en vijvers in kaart brengen die de verschillende Brusselse valleien vormgeven, evenals bepaalde grachten die als essentieel worden beschouwd omdat ze een belangrijke rol spelen in het behoud van de biodiversiteit.
Deze klassering van waterlopen en vijvers is opgenomen in een nieuw officieel cartografisch document: de Atlas van het Brussels hydrografisch netwerk. De geklasseerde waterlopen worden hoofdzakelijk beheerd door de overheid (gemeente of Leefmilieu Brussel) terwijl de niet-geklasseerde waterlopen en grachten worden beheerd door de aangelanden, soms privé-eigenaars. Gewestelijke vijvers worden beheerd door Leefmilieu Brussel.
Aan deze elementen van het hydrografische netwerk zijn rechten en plichten verbonden die dit openbaar onderzoek in herinnering wil brengen.

Uw mening is belangrijk voor ons!
Vóór de definitieve goedkeuring van het besluit tot klassering van de onbevaarbare waterlopen en de goedkeuring van de Atlas van het hydrografische netwerk, wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan het openbaar onderzoek.
U kunt de Atlas raadplegen via geodata.leefmilieu.brussels.
Schriftelijke opmerkingen kunt u uiterlijk tot 24 december 2023 per e-mail (eau_water@leefmilieu.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel, departement Water, Havenlaan 86C /3000, 1000 Brussel) bezorgen.

Nog vragen?
Neem contact op met de dienst Info-Leefmilieu: 02.775.75.75 of info@leefmilieu.brussels

Ontdek er hier alles over!