Speelstraat

Een speelstraat is een straat die tijdelijk wordt afgesloten voor het verkeer en voorbehouden is voor spelende kinderen.

De mogelijkheid om de kinderen van de wijk een veilige speelruimte te bieden, is een antwoord op de vraag naar speel- en ontspanningsruimtes in de stad.

Het is tevens een manier om de sociale cohesie te vergroten en de contacten tussen de buren te stimuleren.

De buurtbewoners kunnen zelf een speelstraat aanvragen. Er worden meters of peters uit de straat aangesteld die zorgen voor het plaatsen en terug weghalen van de hekken.

Regels

De regels voor een speelstraat zijn vastgelegd in artikel 2.36 en 22 septies van de Wegcode.

De straat wordt aan beide kanten afgezet met hekken met daarop het verkeersbord C3 aangevuld door het onderbord "speelstraat".

Tijdens de uren waarin de straat is afgesloten, is deze over de hele breedte voorbehouden voor spelende kinderen. Er kan speelinfrastructuur geplaatst worden, op voorwaarde dat de doorgang voor het toegestane verkeer niet wordt verhinderd.

De speelstraat is enkel toegankelijk voor voertuigen van mensen die in de straat wonen of er een garage hebben, voor de hulpdiensten of ander geautoriseerd verkeer en fietsers.

De bestuurders mogen de voetgangers die er spelen niet hinderen. Ze moeten stapvoets en zeer voorzichtig rijden in de aanwezigheid van de kinderen.

Ben je buurtbewoner en wil je graag een speelstraat in je straat?

Ga de haalbaarheid na

Niet elke straat komt in aanmerking voor de speelstraat. Ga na of jouw straat voldoet aan de voorwaarden hieronder alvorens je je aanvraag indient bij de gemeente:

  • De straat heeft voornamelijk een woonkarakter (weinig/geen handelszaken in de straat)
  • Plaatselijke straat die niet strategisch gelegen is voor de doorgang in de wijk
  • Weinig doorgaand verkeer
  • Geen openbaar vervoer in de straat
  • De aanvraag wordt ingediend door minstens 3 "peters/meters" die in het afgesloten deel van de straat wonen en voor het beheer van de speelstraat zorgen (plaatsen en weghalen van de hekken)
  • Een bewonersenquête wordt afgenomen om de mening te kennen van alle bewoners van de betreffende straat. (Als de speelstraat positief getest werd gedurende 2 periodes in de voorbije 2 jaren en de buurtbewoners de maatregel willen laten vastleggen voor de volgende jaren, moet uit de bevraging blijken dat minstens de helft van de bewoners van de straat akkoord gaan.)

Peters/meters aanduiden

Het aanvraagdossier moet ondertekend worden door 3 personen, die aangeduid worden als meter/peter van het project.

De peters/meters wonen in de speelstraat en volbrengen hun taak gemotiveerd en met verantwoordelijkheid:

  • Alle buurtbewoners (bewoners, handelaars, etc.) van de zone inlichten door middel van een brief waarop wordt uitgelegd hoe de speelstraat in zijn werk gaat en waarop de gegevens van de meters/peters vermeld staan
  • De hekken die de straat afsluiten op de juiste tijdstippen plaatsen en terug weghalen
  • Tussenpersoon zijn tussen de buurtbewoners en de gemeente

Een aanvraag indienen bij de gemeente

Het aanvraagdossier moet minstens 30 werkdagen voor de start van de speelstraat ingediend worden bij de dienst Mobiliteit.

Beheer

Het is de taak van de initiatiefnemers van het project om de communicatie naar de buurtbewoners te verzekeren en het beheer en het stockeren van de hekken op zich te nemen.

De gemeente stelt de hekken gratis ter beschikking van de buurtbewoners. Op de hekken wordt een bord C3 en een onderbord " Rue réservée au jeu / Speelstraat" geplaatst. De uren waarbinnen de straat is voorbehouden als speelstraat worden vermeld op het onderbord.

Zie ook: Leg eens een speelstraat voor je deur!