Ophaling van de vuilniszakken - tips en voorschriften

Vanaf 15 mei is voedselafval sorteren in Brussel verplicht en verandert de organisatie van de ophalingen.

Enkele regels voor de ophalingen:

 • gebruik enkel de zakken met de vermelding Net Brussels;
 • je zak mag niet zwaarder zijn dan 15 kg;
 • scherp afval moet goed verpakt zijn om het risico op snijwonden voor jezelf en de ophaalploegen te vermijden;
 • respecteer de ophaaldagen van de zakken.

Vijf tips voor een geslaagde huisvuilophaling:

 • respecteer de ophaaldagen en ophaalroosters: witte, blauwe en gele zakken, ten vroegste vanaf 18 u op de vooravond. Oranje en groene zakken voor 12 u op de dag zelf;
 • bescherm de zakken en gebruik harde bakken;
 • zet je zakken op het voetpad en niet op een haag of aan de voet van een boom;
 • parkeer je wagen op de wettelijk voorziene plaatsen (op meer dan 5 meter van een kruispunt, behalve indien anders voorzien) om zo de doorgang van de vuilniswagens te vrijwaren;
 • gebruik de openbare vuilniszakken als volgt : JA voor klein zwerfvuil. NEE aan het huisvuil.

Volg deze richtlijnen voor het juiste gebruik van harde vuilnisbakken:

 • alleen voor witte, blauwe en oranje zakken;
 • aparte harde zwarte bakken zonder deksel (max. 50L of 80L) voor witte en blauwe zakken;
 • een kleine stevige oranje bak (30L) voor oranje zakken;
 • te voorzien van je adres;
 • op een zichtbare en toegankelijke plek op je stoep te zetten;
 • zo snel mogelijk na het passeren van de vrachtwagen terug binnen te zetten.

Opgelet:

Indien deze verplichtingen niet worden nageleed  mag een gemeentelijke of gewestelijke inspecteur of de politie een proces-verbaal opstellen en kunnen er administratieve boetes worden uitgeschreven: inzameling van huishoudelijk afval - reglement;